Metro - dziennik

Metoda Japonska

Na temat różnych praktyk uzdrawiania z wykorzystaniem energii witalnej (prany) oraz innych metod towarzyszących z doktorem Andrzejem Kaczorowskimr przewodniczącym Dolnośląskiej Izby Uzdrowicielskiej rozmawia Jarosław Filipek.
 

Fragment z artykułu p.t. „Metoda Japońska” Wydawnictwo Wrocławskiej Gazety „METRO” Nr. 03/2/26 z dnia 18- 20.05.2001 rok. Str. 6


-Bardzo istotną metodą w diagnozowaniu dolegliwości człowieka jest pomiar biopola (energetyki wewnętrznej) organizmu poprzez badanie przewodności elektrycznej wybranych punktów skóry. Na czym polega to badanie?
-Pomiaru biopola dokonujemy przy pomocy niewielkiego aparatu wyposażonego w odpowiedni czujnik. Przykładając czujnik do odpowiednich punktów na rękach i stopach mierzymy przewodność elektryczną skóry.

- Co to za punkty?
Energia wewnętrzna qi biegnie nieprzerwanie przez 12 podstawowych meridianów. Jeśli rozkłada się równomiernie, to jesteśmy zdrowi, jeśli natomiast w pewnych miejscach występuje nadmiar lub niedobór tej energii, to równowaga przepływu zostaje zaburzona, co w konsekwencji prowadzi do choroby. Wspomniane punkty odpowiadają poszczególnym meridianom i równocześnie odpowiednim narządom wewnętrznym organizmu. Wartości liczbowe uzyskane w trakcie pomiaru nanosimy na odpowiednie wykresy. Trzeba tu zaznaczyć, że jest kilka wykresów - inny dla mężczyzn, inny dla kobiet, w trakcie i po miesiączce. Na podstawie wykresu widać wyraźnie, w którym narządzie występuje nadmiar lub niedobór energetyczny. Dla dobrego bioterapeutyjest to informacja, gdzie przerzucić nadmiar energii, aby uzyskać równowagę.
Należy zaznaczyć, że niejednokrotnie stwierdza się patologiczny obraz na wykresie, któremu nie odpowiada stan kliniczny chorego, nie odbiegający od normy. W takich przypadkach należy podejrzewać utajony zespół patologiczny jeszcze przed jego ujawnieniem. Z tego powodu tę metodę diagnostyczną należy uważać za czułą. Umożliwia ona bowiem wykrycie choroby jeszcze w samym zarodku. Jest to metoda niezastąpiona, umożliwiająca określenie stanu czynnościowego meridianów głównych i ustalenia, które z nich są nadmiernie aktywne, a które mają czynność upośledzoną.

- Gdzie można zrobić takie badanie?
-W Dolnośląskiej Izbie Uzdrowicielskiej taki aparat obsługuje specjalnie przeszkolony terapeuta, absolwent Akademii Medycznej.

-Co jeszcze może Pan powiedzieć na temat tej metody?
-Metoda została opracowana przez japońskiego badacza, doktora medycyny Yoshio Nakatani. Pod jego kierunkiem prowadzono od lat 50 tych aktywne badania.

-Dziękuję za rozmowę.