Wrocławski Informator - dziennik

Leczniczy sen

Sen traktujemy bardzo prozaicznie. Jest zjawiskiem tak naturalnym, że nie zastanawiamy się, jaką rolę odgrywa w naszym życiu. A przecież niemal pół tego życia przesypiamy... Najprościej mówiąc, sen daje wypoczynek i ukojenie po trudach dnia. W czasie snu uaktywnia się hormon odmładzający - melatonina. To jedna twarz snu. Druga jest bardziej twórcza i znacznie ważniejsza.
 

Fragmenty z artykułu „Wrocławskiego informatora, medycyna zdrowie i uroda” Krakowskiego Wydawnictwa Idea. Nr 2 - czerwiec 2003roku Str. 24 pt. „Leczniczy sen”

 
Otóż, gdy sny biorą nas w objęcia, wtedy podświadomość układa w głębokich pokładach pamięci rozmaite nowe informacje, które wpłynęły do psychiki za pomocą wszystkich zmysłów. Tak powstaje nasz bagaż doświadczeń, z którego korzystamy przy podejmowaniu decyzji na jawie. A więc sen to wielka „przetwórnia" doznań, nastawień, ale także lęków i przesądów. Snami można sterować, by były twórcze i budowały naszą otwartość dla świata i wszystkich wrażeń, w które obfituje. A czym zatem jest hipnoza? Takim twórczym sterowaniem snami zajmuje się hipnoza, czyli terapia za pomocą sztucznie wywołanego snu. Wywołuje się go sztucznie, ale nie jest on niczym szkodliwym dla organizmu; wręcz odwrotnie - organizm odczuwa ten stan jako naturalny i poddaje się zdrowotnym afirmacjom, które sugeruje terapeuta. Hipnoza zatem wykorzystuje leczniczy fenomen snu. Hipnoza lecznicza jest formą bezpiecznej umowy między terapeutą i pacjentem. Terapeuta wprowadza pacjenta w kontrolowany sen. Pacjent odłącza się od rozpraszających bodźców zewnętrznych i koncentruje na swoim wnętrzu - konfliktach, doznaniach, lękach, ale też możliwościach samopomocy. Słucha poleceń terapeuty, które pozwalają głębiej wejść w trans, utrzymać go przez odpowiednią ilość czasu i bezlękowo dojść do źródła schorzenia czy problemu. Potem pacjent zostaje powoli, jakby naturalnie rozbudzony. Jest już jednak uzbrojony w siłę, wzmocnioną zdrowotnymi afirmacjami terapeuty. Na hipnozę podatni są wszyscy ludzie. Z tym, że nie wszyscy wchodzą w trans hipnotyczny, czyli w głębszą fazę hipnozy.

Prawidłowo przeprowadzona hipnoza może być pomocą w licznych schorzeniach:

• leczeniu chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychoseksualnych, oziębłości, nerwic, lęków, stanów postresowych, depresji, tików, bezsenności, napięć emocjonalnych, zaparć, bruksizmu, moczenia nocnego u dzieci, astmy oskrzelowej, bólów niewiadomego pochodzenia, bólów kręgosłupa i innych oraz regulowanie ciśnienia tętniczego krwi

• wzmacnianiu procesu leczenia i uzdrawiania w celu zmobilizowania własnych sił obronnych organizmu e usuwaniu bólu po przebytych chorobach, zabiegach, operacjach, wypadkach oraz bólów niewiadomego pochodzenia o podłożu nerwowym

• uwalnianiu z nałogów: alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego, pociągu do hazardu, komputero-manii, kleptomanii, seksomanii i innych, wraz z usuwaniem ich przyczyn

• regulacji zaburzeń odżywiania poprzez hipnozę skierowaną przeciw nadwadze, otyłości, bulimii i ano-reksji, włącznie z usuwaniem ich przyczyn • wzmacnianiu pamięci, koncentracji i procesów efektywnego uczenia się, doskonalenie umiejętności łatwego wypowiadania się, zmniejszenie tremy przed egzaminacyjnej lub publicznym wystąpieniem, doskonalenie umiejętności przemawiania w czasie wystąpień publicznych i imprez estradowych

• przypominaniu w hipnozie zapomnianych sytuacji i rzeczy, traumatycznych przeżyć, wypadków, zdarzeń wywołanych przyczynami zewnętrznymi, np. amnezja, utrata przytomności itp.

• zapominaniu tragicznych przeżyć i dramatycznych sytuacji życiowych, trudnych zdarzeń, przykrych zawodów miłosnych, traumatycznych doznań itp.

• pobudzaniu sprawności seksualnej, usuwanie przyczyn zahamowań seksualnych, impotencji i oziębłości płciowej, stymulowanie leczenia zaburzeń o podłożu nerwicowym i nawykowym

• wzmacnianiu systemu odpornościowego, silnej woli życia, chęci powrotu do zdrowia, poczucia wiary w siebie, wyzwolenie optymizmu oraz pozytywnego myślenia i działania • analgezji, czyli znieczuleniu bólów czasowo i trwałe (odczuwane tylko w formie przytłumionej), wywoływaniu niewrażliwości na ból, przygotowaniu hipnotyczne (w formie naturalnej narkozy) przed zabiegami, operacjami i porodami. Inne typy hipnozy leczniczej:

• regresja wieku, czyli cofanie pamięci wstecz do głębokiego dzieciństwa w celach terapeutycznych

• regresja reinkarnacyjna, czyli cofanie wstecz w istnienie innych wymiarów w celach terapeutycznych i poznawczych

• progresja wieku, czyli wywoływanie przyszłości w hipnozie, na przykład jasnowidzenie. Co o hipnozie mówi nauka? Nasza psychika ma umiejętność stymulowania procesów leczenia nawet na poziomie biochemicznym. Myśli i obrazy kodują się w mózgu, za pomocą sugestii mózg się ich uczy i poprzez nerwy przekazuje pozytywne informacje do całego organizmu. Łagodna energia uspokaja wszystkie układy i komórki, one zaś uczą się odporności. W przekazywaniu energii witalnej bierze udział autonomiczny układ nerwowy.