O hipnozie

Opinie o hipnozie

Dr. Tadeusz Niedźwiadek – lekarz medycyny ogólnej – nauczyciel akademicki. Przez kilka lat asystował dr. Kaczorowskiemu, szczególnie przy problemach nałogów alkoholi i narkotyków. W gabinecie hipnozy w Poliklinice MSW we Wrocławiu ściśle uczestniczył w seansach osób po wypadkach, tragediach życiowych. Do dziś bierze czynny udział w seansach doświadczeń z inną rzeczywistością, gdzie pacjenci opowiadają o wpływie wizji istoto duchowych, bytów na ich życie. Te badania są przeprowadzane w obecności również psychologów. Będą one przedmiotem relacji – opisów w następnej książce o innej rzeczywistości, która jest w przygotowaniu. Dr Tadeusz Niedźwiadek, wieloletni, emerytowany dyrektor ośrodków medycznych, lekarz, praktyk i nauczyciel, podjął się konsultacji medycznej tej książki i przedstawia swój komentarz na jej temat.

Kolejna pozycja wydawnicza Andrzeja Kaczorowskiego udowadnia, że to co wydaje się niemożliwe do osiągnięcia na dziedzinie intelektu jest osiągalne na dziedzinie irracjonalnej. Autor kolejnej książki udowadnia, że nasza pamięć nie jest jakimś zwykłym, sztywnym zbiorem danych, jak to jest w komputerze, lecz pewnym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu. Wiele skojarzeń i wyobrażeń, z których do naszej świadomości dociera zaledwie kilka procent. Te informacje można wykorzystać w czasie seansu hipnotycznego. Autor, dowodzi w zebranym materiale, że hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej uwagi pacjenta, który może być wykorzystany przez hipnotyzera i w którym różne zjawiska mogą zachodzić spontanicznie bądź, jako reakcja na bodźce werbalne. W czasie seansu hipnotycznego zachodzą zmiany świadomości i pamięci, zwiększona podatność na sugestię i myśli pacjenta niespotykane u niego w zwykłym stanie ducha. Kontakty z podświadomością i nadświadomością pozwalają pacjentom maksymalizować wolną wolę w sposób elastyczny, usunąć niepewność. Niepewność stanowi element relacji człowieka – środowisko, człowiek, społeczeństwo jest, to zjawisko psychologiczne, które zakłóca wiele relacji międzyludzkich. Niepewność zakłada zdobywanie i magazynowanie wiedzy, a jest niezwykle ważna dla każdego człowieka. Hipnoza pozwala wspomóc pamięć, koncentrację i umiejętność do wykorzystania wiedzy, a od tego zależy lepszy status społeczny, a także wyższy komfort psychiczny. Autor to pokazuje w relacjach z seansów terapeutycznych. To, co kiedyś przeżyliśmy istnieje w nas nadal pod wieloma ukrytymi postaciami i nie ma odniesienia do naszej egzystencji, dopóki nie znajdziemy wzoru, do którego pasują, aby znaleźć własny wzór musimy nauczyć się uzdrawiać, czynić siebie pełniejszymi osobowościami na poziomie sensorycznym i jasnowidzącym. Pierwszy odnosi się do świata zmysłów, drugi postrzegany jest w odmiennych stanach świadomości. Paradoksy powstają wtedy, gdy usiłujemy interpretować funkcjonowanie jednego poziomu w kategoriach drugiego. Nie wszystkie stany świadomości przynoszą nam korzyści. Autor w swojej pracy zwraca szczególną uwagę na te poziomy świadomości, które mogą polepszyć jakość życia, wzmocnić uczucia wyższe, a także uzdrowić.

Hipnoza daje niezwykłe możliwości, pozwala przecisnąć się do psychiki człowieka, daje możliwość spojrzenia w głąb siebie, poczucia tego, co tak naprawdę w nas siedzi, co nami kieruje, a przykre wydarzenie z przeszłości pozwala wymazać z naszej świadomości. Moje obserwacje pracy A. Kaczorowskiego i poznanie jego autorskiej metody imagoterapii pokazały, że stan uzyskany w hipnozie tą metodą jest połączeniem rozmaitych stanów emocjonalnych i duchowych. Terapia taka jest oparta na ścisłej współpracy hipnoterapeuty z pacjentem. Trzecia pozycja wydawnicza Andrzeja Kaczorowskiego stanowi ważne uzupełnienie poprzednich pozycji. Mam wielką nadzieją, że nie jest to ostatnie słowo Autora.

Funkcjonowanie podświadomości.

Podświadomość to potężna siła, która w nas tkwi, jest ona wewnętrzną mocą władającą każdą chwilą naszego istnienia. Dzięki tej mocy spełniają się nasze oczekiwania. Jej potęga pozwala dowolnie kierować życiem, doznawać szczęścia, osiągać sukcesy, spełniać nasze marzenia. Powodzenie w życiu, to nie tylko wymarzona praca, przyjemności, miłość, ufność we własne możliwości. To także wiara w siebie oraz nieograniczona moc podświadomości. Dzięki niej możesz doprowadzić do spełnienia najskrytszych marzeń. Gdy się wierzy w moc podświadomości i w jej cudowną inteligencję, bez wysiłku osiągniesz wszystko, co zechcesz, gdyż postawi ona na twojej drodze wszelkie okazje i okoliczności niezbędne do osiągnięcia celu. By jednak tak się nie stało, trzeba poznać jej działanie, nauczyć się wpływać na nią, tak by zapewniała ci powodzenie i pomyślność i pozwolić jej działać. Trzeba szeroko otworzyć oczy i widzieć, co dzieje się każdego dnia w naszym życiu. Należy zerwać z pesymistycznymi myślami, destrukcyjnymi zachowaniami, a myśleć pozytywnie. Aby nasze życie było szczęśliwe i naznaczone przychylnością losu, trzeba mieć wiarę w siebie, swobodę decyzji, pozytywne nastawienie. Nasze myśli rządzą podświadomością. Jeżeli w głębi duszy zakorzenimy nasze marzenia, pragnienia i oczekiwania, podświadomość zamieni je na życiowe konkrety Nic nie osiągniemy bez wykorzystania możliwości naszego umysłu. Gdy się zabierzemy do czegokolwiek musimy zastanowić się co dokładnie zrobić, by osiągnąć skutek – cel: trzeba zrozumieć jakie prawa działają na konkretny proces, jak funkcjonują potrzebne urządzenia, itd. To samo dotyczy naszego życia. Jeżeli poznamy możliwości naszego umysłu i nauczymy się je wykorzystywać, zrealizujemy nasze zamierzenia, zrobimy wszystko, by osiągnąć sukces. Jeżeli zaczniemy myśleć pozytywnie na owoce wydane przez podświadomość nie będzie trzeba długo czekać. Nasze myśli zależą od nas, nikt nie może ich kształtować wbrew naszej woli. Dlatego już dziś należy poddać w wątpliwość swoje poglądy, przekonania narzucane nam z dawna, pewniki, często przez niewłaściwe wychowanie, tradycje. Niezależnie od tego, co mówią nam inni, albo robią, tylko my sami decydujemy o tym, jaki wpływ ich czyny i słowa wywrą na nasze życie i myśli. Nie możemy pozwolić, by ktoś inny decydował o naszych myślach, uczuciach, przekonaniach, odbierał nam pewność siebie. Patrzymy na świat własnymi oczami. Gdy opanowują nas złość, nienawiść wstyd lub gniew albo inne destrukcyjne uczucia, nie zrzucajmy winy na otoczenie. Nikt poza nami nie jest odpowiedzialny za nasze negatywne myśli i wrażenia, ponieważ to my i tylko my o nich decydujemy. Zawsze mamy wybór. Możemy pozostać niewolnikami sposobu myślenia, który dotąd nie przypominał nam nic dobrego, ale też możemy go zmienić i zacząć krok po kroku odmieniać swoje życie. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za własny los i nauczyć się nowego sposobu myślenia. Dzięki myślom pozytywnym, jasnym i pełnym dobrej woli możemy wykorzystać całą potężną moc podświadomości i zbierać obfite żniwo nieprzebranych skarbów, jakie ona nam codziennie podsuwa. Myśli twórcze, pozytywne, maja moc czynienia dobra. A taki sposób myślenia pozwala uzyskać nam zadowolenie, wewnętrzny spokój i szczęście. Podświadomość jest źródłem drzemiącej w nas, nieograniczonej mocy. Musimy jednak pamiętać, że funkcjonuje ona w sposób precyzyjnie określony, dlatego też, aby się nią skutecznie posługiwać, trzeba poznać jej sposób działania. Jest ona jak komputer, przy którym my pełnimy role programisty. Dostarczamy jej bez przerwy coraz częściej nowych danych. Tymi danymi są nasze myśli. Dla podświadomości każda myśl to nowy fakt, a więc wszystko, o czym pomyślisz i w co wierzysz, przybiera w życiu realne kształty. Podświadomość nie odróżnia dobra od zła, dla niej prawdą jest stan naszego umysłu, czyli to, co jej podsuwasz. Pracuje tak, jak komputer, z korzyścią dla nas, gdy zostanie pozytywnie zaprogramowana. Jeżeli dostarczamy jej niewłaściwych danych będzie funkcjonowała źle lub wbrew nam, albo w ogóle przestanie działać. Tak jak komputer, gdy otrzyma niewłaściwe dane lub wirusa, tak i nasza podświadomość zostanie uszkodzona, jeżeli o nią nie zadbamy właściwie. Ale na szczęście niewłaściwe dane można wykasować. My też możemy to zrobić natychmiast. Po prostu destrukcyjne myśli zastępujemy myślami pozytywnymi. Im szybciej to zrobimy, tym prędzej osiągniemy konkretne rezultaty. Pożywką podświadomości są nie przypadkowe wrażenia, ale są nią myśli, które my sami kształtujemy i w nie wierzymy. Jeśli, na przykład, jesteśmy przekonani, że nigdy niczego nie osiągniemy, podświadomość robi wszystko, byśmy mieli rację. I osiągamy niewiele. Podświadomość chce byśmy byli usatysfakcjonowani, a ponieważ nie rozróżnia, jak dziecko, dobra od zła, działa zgodnie z naszymi przekonaniami, nawet, gdy nasze myśli prowadzą nas do porażki. Bezkrytycznie przyjmuje nasze sugestie naszej świadomości. Funkcjonuje dzięki temu, czego jej dostarczamy i narzucamy, podtrzymuje życie, w oparciu o nasze myśli i przekonania. Nasze świadome myśli podsuwają jej plan działania, dzięki temu osiągamy to, w co wierzymy. Sugestie podsuwane podświadomości musza pochodzić od nas, z naszych myśli. Wszelkie informacje, jakie wpisujemy w nasze myśli, np. przyjmowane jako prawdziwe, są dla podświadomości faktami, rzeczywistością. Jeśli myślimy negatywnie, musimy je natychmiast odmienić, one karmią podświadomość, która kształtuje nasze życie. Bez przerwy dąży do odzwierciedlenia w zdarzeniach, okolicznościach, wszystkie myśli, którymi je nasycamy. Wszystko, co zapiszemy w naszej podświadomości, przekłada się na rzeczywistość, znajduje tu odbicie w życiu. Podświadomość jest odpowiedzialna za nasze myśli, pokazuje ich bezpośredni wpływ na życie. Nasza przyszłość jest zapisana w podświadomości poprzez sposób myślenia. Zmieniając sposób myślenia zmieniamy przyszłość. Poprzez odczucia, przekonania, przede wszystkim myśli, formułujemy przyszłość. Wystarczy tylko żebyśmy wiedzieli jak świadomie poprosić podświadomość, aby ożywiła i realizowała nasze plany. Obojętnie, czego pragniemy i mamy w sobie głębokie przekonanie, że cel jest osiągalny, na pewno to dostaniemy. Nasza podświadomość doskonale wie jak działać, by to, czego pragniemy stało się rzeczywistością. Praca z podświadomością polega na pozytywnym myśleniu i głębokiej wierze w powodzenie zamierzeń. Nie działa jednak nigdy wbrew naszym przekonaniom, musi pozostać im wierna. Jeśli wierzymy w sukces, pomoże go osiągnąć. Reakcje podświadomości rozpoznajemy instynktownie, słuchając wewnętrznego głosu, który podpowiada, co robić. Reaguje ona, podsuwając nam zdarzenia, okazje i doświadczenia, prowadzące do spełnienia adresowanych do niej oczekiwań. Gdy przedstawiamy jej swoje pragnienia musimy być wyczuleni na przyszłe wypadki, gdyż odpowiedź podświadomości pojawi się z całą pewnością. „Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam” (Ewangelia wg św. Mateusza). Aby podświadomość działają skutecznie musimy zakorzenić w naszej duszy następujące cechy: wiara w swoją podświadomość, gdyż to podświadomość układa zdarzenia w taki sposób, by w naszym życiu pojawiły się następnie i harmonia, wewnętrzny spokój, zrozumienie, szczere wybaczenie, spełnienie, ufność, miłość i szczodrość, odwaga, prawdziwość, obfitość.

Dr Zofia Górnicka Kaczorowska – lekarz medycyny ogólnej, homeopata, irydolog.

Dobry lekarz nie wzbrania się przed poszukiwaniami różnych metod leczniczych, które mogą pomóc jego pacjentom. Medycyna jest jedna, składa się z wielu terapii, korzysta z wszystkich leków, które mogą pomóc pacjentom. Leki można łączyć ze sobą, trzeba jednak wiedzieć, jak z tymi chemicznymi łączyć zioła czy preparaty homeopatyczne. Diagnoza z tęczówki oka, czyli irydodiagnostyka, jest dobrym wstępem do podjęcia każdej terapii. Homeopatia daje głębokie duchowe podejście do problemów pacjenta, a jej leki składają się przede wszystkim z darów natury. Po studiach medycznych zainteresowałam się i do dziś się uczę wielu metod z całego świata. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że bardzo przydają mi się w codziennej pracy. Co więcej, uważam, że medyczny powrót do natury to nie moda, ale potrzeba czasu. Terapie przeprowadzane pod kierunkiem lekarza, pomagają wzmocnić organizm i dotrzeć do źródła schorzeń, w ten sposób organizm pacjenta zostaje solidnie przygotowany do walki z chorobą. Silna naturalna bariera ochronna pacjenta jest skuteczniejsza niż najdroższe leki.

Oto jej opinia.

Po raz kolejny mogę być konsultantem książki mojego męża Andrzeja Kaczorowskiego. Ma ona nie tylko znaczenie dla lekarza, ale tez dla mnie osobiście. Jest to dziedzina istotna dla mojej pracy. Od najdalszych dziejów ludzie leczący brali pod uwagę nie tylko stan fizyczny chorującego, ale także jego stan psychiczny, podejście do jego dolegliwości tak jego jak i otoczenie. Choroba ma swoje znaczenie, ma umożliwić człowiekowi wejście na wyższy stan duchowy, ma zwiększyć jego człowieczeństwo, zrozumienie innych ludzi oraz powiązanie z przyrodą, pobudzić prawidłowe procesy w organizmie ludzkim, pojąc znaczenie terapii leków oraz seansów hipnotycznych, człowiek musi chcieć być zdrowy w sensie fizycznym jak i potrzebny wśród innych. Jeżeli lekarze mu w tym nie pomogą tak na prawdę nigdy nie powróci do zdrowia. Taki jest sens leczenia lekami oraz hipnozą. Tylko wtedy, to uzyskamy, gdy w seansie hipnozy dojdziemy do pierwszych objawów choroby. Pacjent może świadomie nie pamiętać zdarzenia, które sprowokowało zachorowanie. Badania dowadzę z 70% każdej choroby to objawy natury psychicznej, które możemy w sposób definitywny wyeliminować stosując odpowiednie techniki oraz sugestie hipnotyczne. W mojej praktyce lekarskiej, w której stosuję irydologię, homeopatię, ziołolecznictwo, wyraźniej na leki reagują chorzy po seansie hipnozy. Dlaczego? Bardzo proste jest wytłumaczenie. Podczas seansu hipnozy ta część objawów chorobowych pochodzenia psychicznego nabyta w poprzednich latach życia została z pacjenta jakby zdjęta, seans wyeliminował dużo objawów i zmniejszył ilość leków, które trzeba pacjentowi zastosować, a także czasem są one już niepotrzebne. Ma to ogromne znaczenie dla chorego. Jako lekarz irydolog też mam możliwość zaobserwowania tęczówki oka przed seansem hipnotycznym oraz po... Często zmiany pozytywne widać w tęczówce natychmiast po seansie, ale zawsze po jakimś czasie. Mogę to ocenić, ponieważ robię zdjęcia tęczówki. Szczególnie widoczne są zmiany w układzie wegetatywnym, akcji serca, zmniejszają się objawy choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienie ulega zmniejszeniu, stan wszystkich narządów polepsza się. Od wielu lat pacjentom nie wypisuję leków zaraz po seansie hipnotycznym u mojego męża z powodu tego ze polepsza się ich stan ogólny. W hipnozie tak jak i homeopatii trzeba do każdego pacjenta podejść indywidualnie, dlatego jest to bardzo trudna praca. Satysfakcją jest to, że pacjent po seansie zmienia swoje nastawienie do otaczającego świata, nabiera pewności, zwiększa się koncentracja, pamięć, jest zdolny większego wysiłku fizycznego. Ma to ogromne znaczenie dla uczącej się młodzieży, a także w karierze naukowej, wykonywanej pracy, u sportowców zawodowych. Sugestie, które hipnoterapeuta podaje musza trafić do podświadomości, a także do nadświadomości człowieka. Jest to niesamowite jak hipnotyzowanemu zmienia się puls, wyraz twarzy na zadowolony, odchodzą nabyte w ciągu życia teraz jak i w przeszłości poczucia winy, niwelują się różne negatywne zdarzenia. Co jest niezwykłego w seansach wykonywanych przez mojego męża? Medycyna klasyczna nie uwzględnia w leczeniu trójczłonowości w życiu człowieka. Składa się na to ciało fizyczne, zmysłowe oraz jaźń. Według homeopatii, hipnozy jaźń ma dominujące znaczenie w leczeniu, jeżeli tego się nie uwzględni powrót do zdrowia będzie tymczasowy. Hipnoza w regresji wieku oraz reinkarnacyjna opiera się na tej teorii. Ważne jest to przy leczeniu nałogów, stresu, depresji, itp. Czyli najważniejszych chorób w aktualnym świecie. Indywidualne sugestie podawane zdesperowanym ludziom maja zbawienny wpływ na leczenie. W tej kolejnej konsultacji starałam się w sposób bardzo dostępny pokazać, dlaczego książki dr Kaczorowskiego są ważne oraz warte przeczytania. Każdy znajdzie cos dla siebie lub dla bliskich. Jestem przekonana, że następne, które się ukażą będą tak samo interesujące oraz przydatne w życiu każdego czytelnika. Hipnoza w regresji wieku programem otwierającym dusze oczyszczającym umysł, a afirmacje to rady jak pozbyć się złych emocji i cieszyć się pełnią życia, które dostaliśmy w darze.

Hipnoza daje niezwykłe możliwości, pozwala przenosić się do psychiki człowieka, daje możliwości spojrzenia w głąb siebie, poznania tego, co tak naprawdę w nas siedzi, co nami kieruje. Ta nowa pozycja (książka A. Kaczorowskiego) różni się od poprzednich trzech. Tamte mówiły o hipnozie stosowanej w różnych problemach – poparte przykładami seansów. Ta nowa pozycja jest podręcznikiem, z którego można uczyć się terapii hipnozy, hipnoterapii. Zagadnienia teoretyczne w umiejętny sposób poparte są opisami seansów, które w sposób przykładowy pokazują zastosowanie wiedzy teoretycznej. Autor podaje przykłady poparte własnymi doświadczeniami. Opisuje w sposób jasny i zrozumiały własne metody pracy w czasie seansów. Pokazuje, jak należy podchodzić indywidualnie do każdego problemu, bowiem każdy człowiek to inna osobowość, która na podobne problemy reaguje po swojemu. Autor w przykładach omawia indywidualne podejście. Na tym między innymi polega etyka terapeuty. Pokazuje jak można przykre wydarzenia z przeszłości wymazać ze świadomości. Autorskie metody terapeutyczne „imagoterapii” w trakcie hipnozy prowadzonej przez autora są połączeniem rozmaitych stanów emocjonalnych i duchowych, i taka terapia jest oparta na ścisłej współpracy hipnoterapeuty z pacjentem. Dlatego autor uzyskuje pozytywne rezultaty terapeutyczne, o czym czytelnik może się przekonać czytając, podane przykłady w poprzednich rozdziałach.

Tajemnica opisanych sukcesów terapeutycznych tkwi w wiedzy autora, ale również w posiadanych predyspozycjach i zdolnościach osobistych. Doświadczenie lekarza, terapeuty jest najlepszym sposobem na przekonanie pacjenta by aktywnie włączył się do walki ze swoimi problemami. Autor podaje przykłady, jak pacjenci poddani reinkarnacji mocno przeżywają ten stan. Podobnie dzieje się w progresji wieku. W transie hipnotycznym ludzie podają wspomnienia z poprzednich wcieleń nie w sposób bierny, lecz tak, jakby przeżywali to jeszcze raz. Przypuszczalnie wszystko, czego każdy z nas w życiu doświadczył lub co przeżył, zakodowane jest w jego genach, w jego podświadomości. To zakodowanie jest tak trwałe, że pozostaje tam na zawsze, nawet, gdy człowiek jest przekonany, że pewne szczegóły już zapomniał. Tego rodzaju zespoły pamięciowe mogą być przekazywane genetycznie. Nie wiemy, że w osobowości naszej przechowujemy doświadczenia rodziców, dziadków, itd. Podobnie możemy tłumaczyć wspomnienie z poprzedniego życia, które są utrzymywane w naszej podświadomości. W hipnozie są one przywoływane. Psychika człowieka zakodowana jest w układzie neuronowym, a w szczególności w mózgu. Świadomość podświadomości jest przypuszczalnie funkcją układu nerwowego, a nie rzeczą „samą w sobie”. Wyjaśniając reinkarnacje, opętanie można przyjąć, że pola elektromagnetyczne mózgu noszące informacje mogą oderwać się od umierającego organizmu i przyczepić się do nieprzytomnego organizmu (mózgu), przenosząc pamięć zmarłego. Może ta informacja zostać zepchnięta do podświadomości, na jej dno. Taka hipoteza o istocie reinkarnacji nie przeczy nauce, ani obserwacjom. Może kiedyś jakiś „Kaczorowski” sprawdzi to i udowodni eksperymentalnie. Na podstawie obserwacji i po przeczytaniu nowej książki A. Kaczorowskiego uważam, że reinkarnacje umożliwia nam nasze wejrzenie w głąb siebie, czyli jest, to konfrontacja z przechowywanymi w podświadomości emocjami i myślokształtami. Reinkarnacja uwalnia od wszelkich blokad, starych wzorców myślenia i postępowania, i pozwala nam zobaczyć nasze możliwości, i pokazać naszą przyszłość w nadświadomości. Hipnoza nie jest panaceum, to nie jest czysty sen, to jest sugestia, to jest taki stan, kiedy człowiek pod wpływem sugestii zasypia. Człowiek wszystko słyszy, mózg pracuje, organizm funkcjonuje, to jest dobry sposób leczenia. Przy pomocy sugestii w hipnoterapii można nauczyć pacjenta z nadwagą, jak ją zredukować. Można uwolnić z nałogów, można pomóc w rozwiązaniu wieku problemów, pozbyć się fobii, lęków, uwierzyć w swoje możliwości życiowe, poprawić, odnowić. A jak to zrobić, może przeczytać w tej nowej pozycji. Jeszcze raz chcę podkreślić, że jest to podręcznik dla każdego czytelnika. "Ci, którzy uwierzą, w imię moje złe duchy będą wyrzucać." (MK 16,17-18.). By to zrozumieć, trzeba wciąż szukać. Bywa, że chory, co chwila jest inny, a rzadko sobą. Gdy zostaje sam ze swoimi problemami i spotyka się z niedowierzaniem tego, o czym opowiada, może popaść w rezygnację i zachorować. Jeżeli lekarze i terapeuci nie potrafią wytłumaczyć choremu przyczyny jego stanu, pogrążają go coraz bardziej w chorobie. Gdy człowiek nie wie, co jest przyczyną jego problemu, podejmuje walkę, a sama świadomość naszego stanu daje nam siłę do pracy nad sobą. W tej nowej pozycji (książce) autor daje nam możliwość zrozumienia przyczyn różnych problemów zdrowotnych i ukazuje różne możliwości poprawy naszego zdrowia. Myślę, że czytelnik nie będzie się nudził, choć wymaga wielokrotnego zaglądania do interesujących go materiałów. Życzę czytelnikom pożytecznej lektury, a autorowi następnych udanych pozycji literackich.

Dr n. med. Tadeusz Wiśniowski – Centrum Rehabilitacji i Terapii w Warszawie. Wieloletni pracownik Akademii Medycznej, nauczyciel akademicki, znany propagator medycyny naturalnej – homeopata, kręgarz. Uczestnik seansów terapeutycznych z udziałem dr Kaczorowskiego. Entuzjasta fenomenu hipnozy estradowej i terapeutycznej z wykorzystaniem w medycynie. W swoich terapiach stosuje autohipnozę autorstwa A. Kaczorowskiego. Chętnie wypowiada się publicznie na temat hipnoterapii, jako jedynej metody dotarcia i współpracy z podświadomością. Jest zwolennikiem autorskiej metody A. Kaczorowskiego Imagoterapii. Jest zafascynowany technikami imegoterapii z przeprowadzaniem egzorcyzmów duchowych w hipnozie. Oto jego opinia.

Na pewno moje słowa nie mogą wyrazić mojego podziwu do technik stosowanych przez dr. A. Kaczorowskiego, a szczególnie do metody Imagoterapii. Jest to wielka sztuka psychologii w połączeniu ze sztuką artysty, reżysera, a nawet chirurga, który świetnie i zręcznie posługuje się skalpelem w pracy z podświadomością. Kaczorowski jest nietypowym terapeutą. Jego wiedza uzyskana na Wschodzie i na Zachodzie w połączeniu z jego wrodzonymi zdolnościami magnetycznymi i duchową stroną jego osobowości dają świetne efekty terapeutyczne. Opracowane przez niego nagrania CD autohipnozy – synchronizacji półkul mózgowych stosuję w swoim gabinecie i polecam swoim pacjentom w celu wyciszenia się i pracy z podświadomością. Autohipnoza w wydaniu A. Kaczorowskiego, to umiejętność wpływania na podświadomość, na nieświadome wzorce reakcji emocjonalnych, filtry percepcyjne, system nieuświadomionych przekonań i wartości oraz inne struktury umysłu. Podczas słuchania nagrań autohipnozy pacjent wchodzi w trans, w którym dokonują się zmiany w podświadomości, a rezultaty pojawiają się w życiu codziennym. Dzięki autohipnozie możemy sprawić, że możemy inaczej reagować na sytuacje, które wcześniej wywoływały emocje strachu, lęku, gniewu, bólu, złości lub też zdenerwowania. Przy trudniejszych przypadkach na podłożu psychicznym polecam seanse hipnotyczne u samego mistrza Kaczorowskiego. Wiem, że hipnozy w wydaniu Kaczorowskiego, to wspaniałe narzędzie, ażeby dokonać cudów w życiu każdego potrzebującego pomocy człowieka. W czasie seansu hipnotycznego dr Kaczorowski uczy pacjenta jak prawidłowo ma reagować jego ciało, prawidłowego odżywiania i utrzymywania odpowiedniej wagi. Jak zmienić nawyki (uwolnić się od nałogów) i wywołać stany motywacji, zwiększonej koncentracji, chłonniejszej pamięci, zwiększyć umiejętności uczenia się, kreatywnego myślenia. Terapie Kaczorowskiego przy zastosowaniu Imagoterapii obniżają poziom stresu, uwalniają ciało od skutków stresowych reakcji, a co najważniejsze uruchamiają naturalne mechanizmy samouzdrawiania i spowalniają procesy starzenia. Jestem zafascynowany jego pokazami estradowymi z udziałem kilkuset ludzi, gdzie na widowni z reżyserskim i aktorskim kunsztem radzi sobie z zafascynowaną widownią, jak również ze sceptykami. Dalej śledzę poczynania A. Kaczorowskiego i za każdym razem widzę, że w jego wystąpieniach nie ma reżyserii. Te same techniki wykorzystuje inaczej. Jak sam twierdzi, to nie on reżyseruje pokazy, lecz widownia i on dostosowywuje się do potrzeb publiczności podobnie jak w gabinecie podobny problem z pacjentem rozwiązuje w inny sposób. Każdy człowiek ma podobne problemy, ale inaczej się je rozwiązuje, w zależności od jego psychiki i przeżyć z przeszłości.

Hipnoza a sytuacje stresowe

Różne zaburzenia psychiczne można segregować, dzielić na stany chorobowe, ale podstawowym problemem osób zgłaszających się po pomoc terapeutyczną jest cierpienie. Zależy ono od cech osobowych samego pacjenta – stan jego organizmu, a szczególnie układu nerwowego, wieku, towarzyszących chorób, jak i od warunków, w jakich żyje i od piętrzących się przed nim trudności. Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka. Ból i przykre doznania fizyczne i psychiczne są sygnałem, że została naruszona równowaga biologiczna ustroju. Nieprzyjemne doznania psychiczne, niezadowolenie, lęk, tęsknota, gniew skłaniają człowieka do działań, aby zmierzyć niekorzystną sytuację wywołująca przykre przeżycia. W czasie terapii uczymy, jak sobie radzić i skutecznie usunąć przyczyny poprzez kształtowanie postaw wywołujących pozytywne emocje i uczucia. Na życie afektywne człowieka składają się uczucia, złożone postawy emocjonalne wobec otoczenia, takie jak miłość, życzliwość, niechęć, nienawiść, oraz emocje krótkotrwałe jak radość, gniew oraz nastrój. Nastrój to podstawowe zabarwienie uczuciowe wszystkich przeżyć ujawniające się w mimice i postawie. Przygnębienie, lęk i napięcie emocjonalne towarzyszom różnorodnym sytuacjom trudnym, Np. zagrożenie życia, utrata kogoś bliskiego itp. Zjawiskom tym towarzyszom lęk, napięcie emocjonalne, zaburzenia snu, pocenie się, kołatanie serca, bóle głowy, brzucha itp. Te napięcia emocjonalne pojawiające się w sytuacjach stresowych wymagają odpowiedniego treningu psychologicznego, terapeutycznego, jak radzić sobie ze stresem. Długotrwałe przeżycia emocjonalne mogą powodować głębokie obniżenie nastroju, będące już zjawiskiem chorobowym. Dolegliwości te mogą stopniowo ustępować, gdy człowieka wciągają do życia jego obowiązki i kontakty z innymi ludźmi, na co należy położyć nacisk w czasie hipnoterapii. Objawy żałoby: żal, smutek, przeżywanie nieodwracalnej straty i pustki mogą trwać wiele miesięcy. Takie obniżenie nastroju wymaga często pomocy terapeuty. Takie reakcje depresyjne mogą występować pod wpływem innych, niepomyślnych sytuacji życiowych, takich jak rozpad małżeństwa, obciążenie nadmiarem obowiązków, wyjazd z kraju, konieczność życia w obcym środowisku, nawet przeprowadzka rujnująca dotychczasowe związki z ludźmi, nawyki, tryb życia. Treść przeżyć i ich nasilenie wiąże się zwykle z oddziaływaniem przewlekłych urazów psychicznych, takich jak konflikty z otoczeniem. Występuje wtedy złe samopoczucie,, leki, natręctwa, zmęczenie, zmniejszenie sprawności psychicznej. Obniżenie nastroju może tez być objawem takich chorób jak alkoholizm, różne uzależnienia, miażdżyca, padaczka. Dlatego bardzo ważnym działaniem jest dobre zebranie wywiadu, rozmowa, która pozwala na dobry kontakt pacjenta z hipnoterapeutą. Człowiek, podobnie jak inne istoty żywe, poddany jest trojakiego rodzaju rytmom biologicznym, tj. powtarzającym się zmianom dynamiki procesów życiowych:

1.      Rytm dobowy – to cykl czuwania i wzmożenia wszystkich procesów energetycznych w ciągu dnia i obniżenie w nocy.

2.      Rytm roczny – zmiana dynamiki w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym.

3.      Rytm życia – to rozpiętość tempa przemian, szybkiego wzrostu i rozwoju psychicznego dziecka poprzez zwalniające się stopniowo szybkości procesów biologicznych i psychicznych mimo pełnej aktywności w okresie dojrzałym, do wygasania i zwalniania procesów życiowych w okresie starzenia się i starości.

Te rytmiczne zmiany aktywności ustroju sterowane są przez głębokie struktury mózgu, podwzgórze, układ siateczkowo-śródbłonkowy, układ hormonalny, autonomiczny. Ogólnie biorąc te struktury mózgu okresowo wzmacniają lub obniżają tempo wszystkich procesów biologicznych i psychicznych. Przykładem jest między innymi częste występowanie depresji w okresie wiosny i jesieni. Depresja jest schorzeniem ogólnoustrojowym. Obserwujemy, że wszystkie funkcje psychiczne i fizyczne ulegają obniżeniu. Chorzy źle śpią, sen jest płytki, nie daje wypoczynku. Ciśnienie krwi się obniża, chorzy skarżą się na różne dolegliwości, ucisk w gardle, bóle głowy, potylicy, różne nerwobóle, kołatanie serca, duszności i wiele różnych dolegliwości pojawiających się okresowo. Wśród objawów urojeniowych pojawiają się zniekształcona ocena siebie i otaczającego świata, poczucie winy. Jeszcze raz chcę podkreślić ważność rozmowy przed seansem terapeutycznym, by można było w czasie seansu hipnotycznego dotrzeć do przyczyn depresji i odpowiednio, przez podświadomość, wzmocnić reakcje obronne pacjenta. Ważnym, bowiem, efektem hipnoterapii powinno być podtrzymywanie sprawności psychicznej oraz pobudzenie zainteresowania otaczającym światem. Ten systematyczny trening hipnoterapeutyczny musi, niestety, być rozłożony w czasie kilku seansów, musi być wprowadzony krok po kroku, stopniowo, powoli, by utrwalił zmiany korzystne dla zdrowia. W wywiadzie należy również ustalić, czy nasz pacjent był leczony farmakologicznie, bowiem mogą występować polekowe zaburzenia psychiczne, które są następstwem działania leków na ośrodkowy układ nerwowy. Jak podaje w podręczniku Pt. „Farmakologia kliniczna” prof. Krystyna Orzechowska-Juzwenko w rozdziale „Polekowe zaburzenia psychiczne i neurologiczne” (str. 215) są to różne postacie depresji, pogorszenie nastroju, zwolnienie procesów myślowych i reakcji psychicznych, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, senność, oszołomienie, stany lękowe, zamroczenia lub stany nadmiernego pobudzenia psychicznego i ruchowego. Rzadziej spotykane są zaburzenia zbliżone do objawów schizofrenii, stany maniakalne i lękowe, euforie, majaczenia, zespołu urojeniowe. Osoby zażywające te leki nie powinny prowadzić żadnych urządzeń mechanicznych. Niebezpieczne jest równoczesne spożywanie alkoholu razem z tymi lekami. Również leki używane przy nadciśnieniu mogą potęgować depresyjne cechy osobowości, zwłaszcza u osób w starszym wieku.


Lek. med. chirurg. dr. Ryszard Król.

Specjalista chirurg, od wielu lat zainteresowany medycyną niekonwencjonalną. Pierwszy kontakt z akupunkturą nastąpił w Peru, u japońskich lekarzy. Później pobierał dalsze szkolenia pod kierownictwem prof. Garnuszewskiego. Wielokrotnie brał udział w szkoleniach i seminariach u prof. Garnuszewskiego, gdzie został gruntownie przeszkolony w zakresie tradycyjnej chińskiej akupunktury i laseropresury. Potem przez wiele lat uczestniczył w seminariach poświęconych akupunkturze, laseropunturze, laseroterapii, elektropunkturze,, alektroakupunkturze i farmakoakupunkturze prowadzonych przez prof. Samosiuka z katedry medycyny niekonwencjonalnej Instytutu Medycznego z Kijowa.

W swoim leczeniu opiera się na zasadach medycyny akademickiej, które wspiera powyższymi naturalnymi metodami. Te naturalne metody stosuje też samodzielnie, regulując skutecznie zaburzenia energetyczne ludzkiego organizmu. Swoimi metodami wspiera też hipnoterapię, co polepsza efekty zdrowotne terapii.

W Centrum Medycyny Naturalnej wykonuje zabiegi z zastosowaniem lesropunktury, laseroterapii. Współpracuje z dr. Andrzejem Kaczorowskim hipnologiem w zakresie szkolenia za zakresu hipnoterapii. Uczestniczy w terapiach, kursach i przy pracy z pacjentami. Łączy swoją pracę zawodową lekarza w pogotowiu ratunkowym z pracą terapeuty – diagnosty po seansach hipnotycznych.

Był uczestnikiem seansów egzorcyzmów, jasnowidzenia w piramidach. Wielokrotnym medium pod wpływem hipnozy. Przeprowadza wstępne seanse przed zabiegiem hipnozy. Jego motto „podstawą zdrowia jest zdrowa energetyka i psychika człowieka”. Oto jego opinia:

Ważne jest, aby odnaleźć naszą prawdziwą istotę życia, własną duszę, którą musimy udoskonalać, docierać do niej i rozmawiać z nią. Hipnoza jest jedyną metodą, przy pomocy, której można dotrzeć do istoty naszej duszy. Hipnozą nazywa się podróż w głąb samego siebie, do swojego wewnętrznego świata i zrozumienie, uświadomienie sobie, co robimy na tym świecie, dokąd zmierzamy, aby uzyskać harmonię życia i rozwój cech życiowych. Można do tego dojść jak wiadomo również przez autohipnozę, czy autorelaksację.

Medycyna nie zna praw funkcjonowania złożonej struktury energoinformacyjnej człowieka i posługuje się w terapii lekami, które mają szereg ubocznych stron działania na organizm, skomplikowanymi zabiegami chirurgicznymi oraz różnymi zabiegami poprawiającymi funkcjonowanie organizmu.

Podstawa zdrowia to zdrowa energetyka i psychika człowieka. Negatywny wpływ świata zewnętrznego i energetyka innych ludzi zakłócają normalną pracę ustroju ludzkiego. Hipnoza uwalnia blokady poprzez działanie na podświadomość i psychika wraca do normy. Każdemu seansowi hipnozy towarzyszy dr. Kaczorowskiemu bioenergoterapeuta, który wykonuje zabiegi bioenergoterapeutyczne w trakcie seansu. Ten niewątpliwie istotny element dla szczególnej metody hipnoterapii jest zasługą dr. Kaczorowskiego. Jest to unikalne na skalę światową, bowiem inni hipnoterapeuci pracują indywidualnie i mają tak szerokiego spektrum osiągnięć w stosunkowo krótkim czasie dla pacjenta. Ciekawą techniką terapii Kaczorowskiego jest jego autorska metoda „imagoterapii”, która wypływa ze sfery psychiki, duszy i ducha człowieka, daje świetnie efekty terapeutyczne. Moje obserwacje zabiegów hipnoterapii Kaczorowskiego wprawiają mnie w podziw jego umiejętności psychologii człowieka, jak można w krótkim czasie uzyskać sukces terapeutyczny. Dr. Andrzej Kaczorowski reprezentuje szczególną wiedzę, a nade wszystko umiejętności, niemal sztukę i charyzmę w kontakcie z człowiekiem w najszerszym tego słowa znaczeniu. Można się fascynować obserwując pracę dr. A. Kaczorowskiego technikę docierania do podświadomości.

Można i trzeba się fascynować problemem reinkarnacji w hipnozie (wielokrotnie uczestniczyłem, głównie, jako obserwator). Jest to problem godny poznania wraz z możliwością zastosowania go w terapii hipnozą. Co jest niewątpliwą zasługą dr. Andrzeja Kaczorowskiego, bowiem w literaturze dostępnej na temat hipnoterapii nie spotyka się w ogóle na ten temat żadnych opracowań. Zatem tym bardziej godne jest wielkiego podkreślenia zasługi na tym polu dr. A. Kaczorowskiego. Zatem nie ma równego na świecie A. Kaczorowskiemu, ani też nie ma ani jednego uzdrowiciela, którego mógłby on naśladować, ani też nie ma ani jednego uzdrowiciela na świecie, który potrafiłby zrobić to, co robi dr. A. Kaczorowski. Jest on wyjątkowy i niepowtarzalny.

Wiedza A. Kaczorowskiego z zakresu teologii i nauk duchowych pozwala wkroczyć w obszary nieznane w psychice ludzkiej i imagoterapia na pewno jest bardzo skuteczna u ludzi wierzących i pozwala dotrzeć głęboko do ich podświadomości (wielokrotnie to obserwowałem w czasie seansów prowadzonych przez dr. Kaczorowskiego). Jak zaobserwowano procedura reinkarnacyjna uwalnia od wszelkich blokad, starych wzorców myślenia i postępowania, a w zamian pozwala zobaczyć swoje możliwości, ale tylko wówczas, kiedy jesteśmy na nie ukierunkowani.

Dr. Andrzej Kaczorowski bardzo dobrze prowadzi seanse hipnozy reinkarnacyjnej, docierając do istotnych rzeczy. Reinkarnacja umożliwia nam szczere wejrzenie w głąb siebie, czyli jest to konfrontacja z przechowywanymi w podświadomości emocjami i myślokształtami. Trzeba podkreślić, iż badania przeprowadzone przez historyków wskazują, że informacje przekazywane z poprzednich wcieleń są nieścisłe i odbiegają od prawd historycznych. W stanie regresji reinkarnacyjnej terapeuta oddziaływuje na pacjenta w odmiennym stanie świadomości. W tym stanie przez przekazywanie informacji można poprzez indukcję utrwalić w podświadomości bezkrytyczny odbiór rzeczywistości i podać zalecenia do wykonania. Pacjent powinien reagować na wszystko, co mu sugerujemy. Czasem nie uda się usunąć wszystkich zaburzeń psychicznych i wtedy regresją reinkarnacyjną sięgamy do poprzednich wcieleń. Dr. Kaczorowski w takich sytuacjach szuka innych przyczyn (innych dusz w ciele fizycznym pacjenta). Jeśli duch zostanie odprowadzony, objawy ustąpią.

Sugestie powodowane przez dr. A. Kaczorowskiego w czasie seansu hipnozy mają psychologiczny wpływ na osobowość osób poddanych hipnozie. Sugestie te wyzwalają zmiany biologiczne samoregulacji organizmu. Żeby wyzwolić i zmienić procesy biochemiczne w organizmie, pobudzić wiarę i samoregulację, potrzeba silnego impulsu hipnotyzera. Takim działaniem i siłą charakteryzuje się dr. A. Kaczorowski. Jego sugestie głosowe i energetyczne oddziaływują na pacjenta bardzo głęboko, na jego podświadomość tak, żeby pobudzić również świadomość, czyli umysł.

W swojej 40 letniej karierze lekarskiej poznałem wielu sławnych i znanych naukowców z dziedziny medycyny, psychologii duchowej, ale Andrzej Kaczorowski jest fenomenem jedynym w swoim rodzaju. To on łączy to wszystko w jedną całość – holistycznie przyjmując człowieka całościowo. Poszerzając całe spektrum metod terapeutycznych, na których opracował swoją autorską metodę „Imagoterapii” uważam, że to właśnie ona dokona rewolucji w pracy z podświadomością człowieka, o której tak niewiele wiemy. Życzę żeby jeszcze dokonało się za mojego życia. Moją czterdziestoletnią karierę pracy lekarskiej chirurga – lekarza internisty, nawet w ekstremalnej sytuacji, szczególne na statkach oceanicznych, gdzie byłem przez wiele lat lekarzem okrętowym. Jak wiadomo życie człowieka było w moich rękach i bez udziału innych specjalistów musiałem pomóc chorym, przeprowadzając zabiegi medyczne bez pomocy lekarzy specjalistów, będąc jednocześnie terapeutą i wówczas zrozumiałem, że bez psychiki człowieka i pracy z jego podświadomością niewiele można zrobić.

Po tych doświadczeniach, od dwudziestu lat poszukuje innych rozwiązań medycznych i psychologicznych w połączeniu z leczeniem medycznym. Przed wielu laty poznałem dr. Kaczorowskiego na zbiorowych pokazach hipnozy terapeutycznej i połączeniu z hipnozą estradową. To on mnie ujął swoimi zdolnościami i umiejętnościami z podświadomością. Wówczas dostrzegłem, jak może wiele podświadomość człowieka dokonać zmian przy stanach chorobowych, psychicznych i życiowych. Hipnoza to potężne narzędzie w rękach człowieka o takich zdolnościach i umiejętnościach jak dr. Kaczorowski. Oglądając filmy o jego dokonaniach zauważa się, że to jedna część tego, co można zauważyć na żywo w czasie seansów zbiorowych na scenie w obecności licznej publiczności i tam także widać sztukę i kunszt mistrzowski. Hipnoza to temat fascynujący. Jeśli pominie się jej tajemnicze dla większości ludzi konotacje, a dostrzeże się skuteczne narzędzie o szerokim zastosowaniu klinicznym. Temat ten, jak sądzę jest niezwykle atrakcyjny. Już sama możliwość ożywienia wspomnień lub uwolnienia się od ciała w stopniu umożliwiającym interwencję chirurgiczną bez użycia środków chemicznych (leków) jest zdumiewająca. Jest niezwykle dynamiczną i różnorodną dziedziną wiedzy, dyscypliną podlegającą nieustannemu rozwojowi.

Hipnoza to naturalny, zmieniony stan świadomości. Osoba wchodzi w stan hipnotyczny, znaczne różniący się od naturalnego stanu, w trakcie naturalnego procesu niezwiązanego z przyjmowaniem jakichkolwiek substancji (leków), ani z innego rodzaju fizyczną ingerencją. Jest to stan odprężenia i szczególnej podatności na sugestie. Następuje w nim odprężenie umysłu i ciała, i dlatego osoba łatwiej reaguje na podsuwane jej sugestie. Dochodzi do intensywnej koncentracji uwagi na określonej idei lub bodźcu sensorycznym (czuciowym). Hipnoza nie jest terapią (leczeniem). Jest raczej narzędziem terapeutycznym, którego można użyć na wiele sposobów. Może ona być użyta do leczenia każdego stanu, którego istotnym elementem są podstawy (czyli różne schorzenia). W każdej sprawie, w jaką zaangażowany jest ludzki umysł czyli praktyczne wszędzie, bo wszystkimi procesami steruje umysł, istnieje możliwość uzyskania pozytywnych wyników zastosowaniu hipnozy. Hipnoza może być pożytecznym dodatkiem do bardziej tradycyjnych metod leczenia. Po pierwsze, dlatego, że odwołuje się do relacji umysł – ciało i roli umysłu w występowaniu różnych zjawisk. Po drugie jest to metoda, która ze swej natury kładzie nacisk na odpowiedzialność każdej osoby za jej zdrowie, dobre samopoczucie. Wykorzystanie hipnozy pozwala ludziom odczuć, że mogą sprawować kontrolę nad przeżyciami wewnętrznymi. Hipnoza może przyśpieszyć proces powrotu do zdrowia może, więc stać się skutecznym narzędziem pomocy dla terapeuty, lekarza. Należy pamiętać przy tym, że hipnoza nie zastępuje metod leczenia, lecz je uzupełnia.

Wobec różnych procesów chorobowych zachodzących w organizmie pod wpływem różnych czynników, tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych dochodzi do zaburzenia różnorakich funkcji narządów i tkanek organizmu. Między innymi, powstają zaburzenia w wytwarzaniu i przepływie energii w organizmie. Dla celów usunięć zaburzeń tego typu energii wymagane jest „podregulowanie energii”, czego dokonuje się z dobrym skutkiem przez stosowanie akupunktury (lasero- i elektropunktury) w całym zakresie jej stosowania, a więc także laseropunktury u tych ludzi, u których trudno jest wykonać z różnych względów akupunkturę. Poza tym laseropunktura pozbawiona jest tych różnych przykrych odczuć, jakie niesie ze sobą akupunktura.

Dr Halina Vorobiowa lekarz medycyny –specjalista okulista, pracownik naukowy – ordynator mikrochirurgii oka Instytutu Naukowego Chorób Oczu im. Fiłatowa w Odessie. Tymczasowo rezydująca w Polsce zajmuje się dodatkowymi specjalnościami: diagnozą chorób z tęczówki oka – irydodiagnostyką oraz komputerowym badaniem stanu zdrowia pacjenta, jak również hipnoterapią z zastosowaniem aparatury medycznej – synchronizacji półkul mózgowych prof. Kostrubina z Moskwy „MIKRO-LENAR”.

Od 10 lat uczestniczy doraźnie w seansach hipnotycznych z dr Andrzejem Kaczorowskim oraz uczestniczy w Seminariach naukowych z zakresu psychoanalizy w hipnoterapii z dr Aleksandrem Daniłowem, psychiatrą, psychoterapeutą z Charkowa.

Dr Halina Vorobiowa w swojej praktyce medycznej, klinicznej i terapeutycznej zapoznała się z dodatkowymi technikami hipnozy klinicznej i psychosugestywnej i autorską metodą Kaczorowskiego „IMAGOTERAPII”. Jej zaangażowanie z poznawaniem fenomenu hipnozy z zastosowaniem w terapii pozwala traktować pacjentów całościowo czyli holistycznie przyjmując sferę psychiczną i duchową.

Oto jej opinia:

Jestem naukowcem pracuję w Instytucie Medycznym Naukowym w Odessie i dla mnie naukowe dowody są podstawą do pracy z pacjentami.

Po spotkaniach z dr Kaczorowskim zmieniłam swoje podejście do pewnych spraw, których nie można udowodnić za pomocą szkiełka, lupy czy obliczeń i wykresów matematycznych. Po doświadczeniach z hipnozą, której zresztą sama poddałam się zmieniłam swój stosunek do świata zewnętrznego. Poznałam ten piękny mój własny osobisty świat wewnętrzny we własnym umyśle w swojej podświadomości. Po spotkaniach z dr Kaczorowskim i przeczytaniu jego książek na temat Hipnozy oraz Reinkarnacji w hipnozie rozpoczęłam poszukiwania szerszej wiedzy na ten temat. Nie wiedziałam, że tyle jest materiałów na ten temat. Poznałam wiedzę profesora Wiktora Kandyba z San Petersburga nauczyciela dr Kaczorowskiego. Przeczytałam jego książki i muszę przyznać, że jest to wielka osobowość, skarbnica wiedzy i wielki psycholog nie tylko psychiki, ale i duszy człowieka. Moje obserwacje hipnozy wykonanej przez dr Andrzeja Kaczorowskiego przy udziale prof. Wiktora Kandyby wzbudziły żywe zainteresowanie tematem fenomenu hipnozy. W relacjach pacjentów na żywo opisanych w książce „Reinkarnacja w hipnozie” nie są dla mnie czymś dziwnym i niesamowitym. Jest to, co ja również doświadczyłam represji reinkarnacyjnej przeprowadzonej przez dr Kaczorowskiego. W swojej podświadomości widziałam żywe obrazy z poprzednich wcieleń, szczególnie z wojny Napoleońskiej pod Moskwą, gdzie siebie widziałam, jako sanitariuszkę na polu bitwy. To była wizja przerażająca, zimno, krew, ból, błoto, brudno i dużo przerażenia i strach przed śmiercią. Choć siebie wcześniej widziałam w bogatym domu hrabiowskim w pokojowych czasach. Przy mistrzowskim oddziaływaniu na moją podświadomość Kaczorowskiego moje przeżycia z poprzedniego wcielenia przyjąłem jako osoba trzecia oglądająca film podświadomości. Po wyprowadzeniu z hipnozy czulam się cudownie i bez tych emocji.

Muszę podziękować Bogu za to, ze miałam szczęście spotkać w swoim życiu doktora Kaczorowskiego. Jego zdolności natury, jego wibracje głosu, jego temperament, emocjonalna siła i niesamowita pewność siebie przekonały mnie, ze w trudnych dla naszej cywilizacji czasach, kiedy coraz więcej przez naukowców całego świata podaje się informacje o zbliżaniu się apokalipsy albo ‘’końca świata ‘’są konkretni ludzie, którzy starają się przez duchowy rozwój człowieka zmniejszyć poziom fal negatywną energią na naszej planecie Ziemia. Mnie wydaje się że, kosmos, albo ocean informacji, a inaczej ten ogromny komputer daje ( na swój wybór oczywiście) możliwości naszej cywilizacji, która niestety musi kończyć swój wiek istnienia, jeszcze i jeszcze raz czas do przemyślenia i zastanowienia się, Kim jest człowiek? Dlaczego on żyje na Ziemie? Jaki cel stoi przed nim? Jaką drogą on musi wybrać, żeby zostać się człowiekiem na wysokim poziomie duchowności? Wydaje mi się, ze jeżeli człowiek sam podświadomie albo świadome szuka takiej możliwości to ją znajdzie i to zawsze realizowane jest przez kontakty z ludźmi, którzy będą mogli zmienić twoje Zycie w kardynalny sposób.

Jeśli chodzi o mnie to zawsze interesowałam się hipnozą Po pierwsze ja mam wrodzoną intuicję, po drugie mam wiedzę, którą powiększam cały czas, bo jestem naukowcem z zawodu. A więc kontakt z doktorem Kaczorowskim dal mi możliwość przy pomocy hipnozy odblokować moją podświadomość, nauczyć się koncentracji i zastosować sposoby leczenia hipnoterapii w pracy z moimi pacjentami. Doktor Kaczorowski zmienił moją filozofię podejścia do leczenia, na holistyczną. Po seansach reinkarnacyjnych przeprowadzonych przez doktora ja zrozumiałam swoje cele życiowe, doceniłam swoje możliwości i stałam się bardziej pewna siebie. Powiem więcej, ze przeżyłam niesamowite przeżycia w poprzednich wcieleniach. W domu, na Ukrainie ja poddawałam się takim seansom, a jednak jeszcze nikt nie potrafił dojść do głębin mojej podświadomości tak, jak doktor Kaczorowski, bo naukowiec jest automatyczne psychoanalitykiem i to mnie trochę przeszkadzało. To oznacza tylko jedno, że doktor Kaczorowski ma w sobie jeszcze ogromną silą i talent, daną od Boga. To jest człowiek, który naprawdę leczy, jest najlepszym w Polsce, co dotyczy popularnych sposobów leczenia jak hipnoterapia reinkarnacyjna i psychosugestywna. On jak prawdziwy naukowiec harmonijnie połączył metody i techniki Eriksonowską kliniczną, hipnoterapii z nowoczesnymi metodami bioinformationiki - nauki o energetycznym oddziaływaniu człowieka na człowieka i jeszcze zastosował to w praktyce. Fenomen Kaczorowskiego polega na realizacji życiowego programu jego życia z całą pojemnością i jakością.

Moja medyczna opinia na temat hipnozy i reinkarnacji w hipnozie (Hipnopodświadomość człowieka):

Co to znaczy socium - to odkształcona struktura, która dobrze wykonuję swoją funkcję, a człowiek jak istotą uzależnioną od socium, który żyję w nim i funkcjonuje. Musimy cały czas adaptować się i podporządkować się warunkom jego istnienia.

To służy bardzo mocnej motywacji i człowiek traci w ogólnej masie swoja indywidualność, nawet zdolność do myślenia. Ten, który potrafi dopasować się do warunków to żyje, kto nie to nie. Wszystko to zmusza człowieka traktować tę instytucję, jako Boga.

Może uwierzycie, a może nie my 7 godzin z każdego dnia znajdujemy się w hipnozie. Każdy z nas wchodzi w hipnozę przy zasypianiu i przy budzeniu się, przy marzeniach w ciągu dnia, w trakcie medytacji i zajęć jogi. Hipnoza - to naturalny stan obudzenia się rozumu... Hipnoza pomaga kontaktować się i połączyć się z naszym wewnętrznym ja i rozmawiać z nim jednocześnie. Otwiera to ogromne możliwości człowieka.

Powstały takie czasy, że hipnoza będzie znów aktywnie pomagać ludziom i nie tylko w likwidacji nałogów i nadwagi, ona będzie aktualnie stosowana dla następnego rozwoju indywidualności. Na drodze do naszej nadświadomości i naszego wewnętrznego ja jest sporo pytań. Hipnoza pomoże szybciej i łatwiej dojść do niej i w naszych czasach zostaje na razie jedynym dostępnym i skutecznym sposobem.

Stan hipnozy pomoże konkretnie:

1.             Przeżyć duchowne kierownictwo swojego wyższego JA i twoich Mistrzów (chodzi o hipnoterapeutów)

2.             Zbadać poprzednie wcielenia, obecne i przyszłe (procedura reinkarnacji)

3.             Kontaktować się z kochanymi ludźmi, którzy już opuścili swoje ciało na Ziemi.

4.             Odtrącić od siebie niepotrzebne dla siebie istoty.

5.             Obronić ciebie od negatywnej energii.

6.             Daję możliwości kontaktu z duszami przyszłych dzieci

Dodatkowe hipnoza daję;

1.             Zwolnienie od napięcia i&nbs

Dr. Tadeusz Niedźwiadek – lekarz medycyny ogólnej – nauczyciel akademicki. Przez kilka lat asystował dr. Kaczorowskiemu, szczególnie przy problemach nałogów alkoholi i narkotyków. W gabinecie hipnozy w Poliklinice MSW we Wrocławiu ściśle uczestniczył w seansach osób po wypadkach, tragediach życiowych. Do dziś bierze czynny udział w seansach doświadczeń z inną rzeczywistością, gdzie pacjenci opowiadają o wpływie wizji istoto duchowych, bytów na ich życie. Te badania są przeprowadzane w obecności również psychologów. Będą one przedmiotem relacji – opisów w następnej książce o innej rzeczywistości, która jest w przygotowaniu. Dr Tadeusz Niedźwiadek, wieloletni, emerytowany dyrektor ośrodków medycznych, lekarz, praktyk i nauczyciel, podjął się konsultacji medycznej tej książki i przedstawia swój komentarz na jej temat.

Kolejna pozycja wydawnicza Andrzeja Kaczorowskiego udowadnia, że to co wydaje się niemożliwe do osiągnięcia na dziedzinie intelektu jest osiągalne na dziedzinie irracjonalnej. Autor kolejnej książki udowadnia, że nasza pamięć nie jest jakimś zwykłym, sztywnym zbiorem danych, jak to jest w komputerze, lecz pewnym systemem, pozostającym w ciągłym ruchu. Wiele skojarzeń i wyobrażeń, z których do naszej świadomości dociera zaledwie kilka procent. Te informacje można wykorzystać w czasie seansu hipnotycznego. Autor, dowodzi w zebranym materiale, że hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej uwagi pacjenta, który może być wykorzystany przez hipnotyzera i w którym różne zjawiska mogą zachodzić spontanicznie bądź, jako reakcja na bodźce werbalne. W czasie seansu hipnotycznego zachodzą zmiany świadomości i pamięci, zwiększona podatność na sugestię i myśli pacjenta niespotykane u niego w zwykłym stanie ducha. Kontakty z podświadomością i nadświadomością pozwalają pacjentom maksymalizować wolną wolę w sposób elastyczny, usunąć niepewność. Niepewność stanowi element relacji człowieka – środowisko, człowiek, społeczeństwo jest, to zjawisko psychologiczne, które zakłóca wiele relacji międzyludzkich. Niepewność zakłada zdobywanie i magazynowanie wiedzy, a jest niezwykle ważna dla każdego człowieka. Hipnoza pozwala wspomóc pamięć, koncentrację i umiejętność do wykorzystania wiedzy, a od tego zależy lepszy status społeczny, a także wyższy komfort psychiczny. Autor to pokazuje w relacjach z seansów terapeutycznych. To, co kiedyś przeżyliśmy istnieje w nas nadal pod wieloma ukrytymi postaciami i nie ma odniesienia do naszej egzystencji, dopóki nie znajdziemy wzoru, do którego pasują, aby znaleźć własny wzór musimy nauczyć się uzdrawiać, czynić siebie pełniejszymi osobowościami na poziomie sensorycznym i jasnowidzącym. Pierwszy odnosi się do świata zmysłów, drugi postrzegany jest w odmiennych stanach świadomości. Paradoksy powstają wtedy, gdy usiłujemy interpretować funkcjonowanie jednego poziomu w kategoriach drugiego. Nie wszystkie stany świadomości przynoszą nam korzyści. Autor w swojej pracy zwraca szczególną uwagę na te poziomy świadomości, które mogą polepszyć jakość życia, wzmocnić uczucia wyższe, a także uzdrowić.

Hipnoza daje niezwykłe możliwości, pozwala przecisnąć się do psychiki człowieka, daje możliwość spojrzenia w głąb siebie, poczucia tego, co tak naprawdę w nas siedzi, co nami kieruje, a przykre wydarzenie z przeszłości pozwala wymazać z naszej świadomości. Moje obserwacje pracy A. Kaczorowskiego i poznanie jego autorskiej metody imagoterapii pokazały, że stan uzyskany w hipnozie tą metodą jest połączeniem rozmaitych stanów emocjonalnych i duchowych. Terapia taka jest oparta na ścisłej współpracy hipnoterapeuty z pacjentem. Trzecia pozycja wydawnicza Andrzeja Kaczorowskiego stanowi ważne uzupełnienie poprzednich pozycji. Mam wielką nadzieją, że nie jest to ostatnie słowo Autora.

Funkcjonowanie podświadomości.

Podświadomość to potężna siła, która w nas tkwi, jest ona wewnętrzną mocą władającą każdą chwilą naszego istnienia. Dzięki tej mocy spełniają się nasze oczekiwania. Jej potęga pozwala dowolnie kierować życiem, doznawać szczęścia, osiągać sukcesy, spełniać nasze marzenia. Powodzenie w życiu, to nie tylko wymarzona praca, przyjemności, miłość, ufność we własne możliwości. To także wiara w siebie oraz nieograniczona moc podświadomości. Dzięki niej możesz doprowadzić do spełnienia najskrytszych marzeń. Gdy się wierzy w moc podświadomości i w jej cudowną inteligencję, bez wysiłku osiągniesz wszystko, co zechcesz, gdyż postawi ona na twojej drodze wszelkie okazje i okoliczności niezbędne do osiągnięcia celu. By jednak tak się nie stało, trzeba poznać jej działanie, nauczyć się wpływać na nią, tak by zapewniała ci powodzenie i pomyślność i pozwolić jej działać. Trzeba szeroko otworzyć oczy i widzieć, co dzieje się każdego dnia w naszym życiu. Należy zerwać z pesymistycznymi myślami, destrukcyjnymi zachowaniami, a myśleć pozytywnie. Aby nasze życie było szczęśliwe i naznaczone przychylnością losu, trzeba mieć wiarę w siebie, swobodę decyzji, pozytywne nastawienie. Nasze myśli rządzą podświadomością. Jeżeli w głębi duszy zakorzenimy nasze marzenia, pragnienia i oczekiwania, podświadomość zamieni je na życiowe konkrety Nic nie osiągniemy bez wykorzystania możliwości naszego umysłu. Gdy się zabierzemy do czegokolwiek musimy zastanowić się co dokładnie zrobić, by osiągnąć skutek – cel: trzeba zrozumieć jakie prawa działają na konkretny proces, jak funkcjonują potrzebne urządzenia, itd. To samo dotyczy naszego życia. Jeżeli poznamy możliwości naszego umysłu i nauczymy się je wykorzystywać, zrealizujemy nasze zamierzenia, zrobimy wszystko, by osiągnąć sukces. Jeżeli zaczniemy myśleć pozytywnie na owoce wydane przez podświadomość nie będzie trzeba długo czekać. Nasze myśli zależą od nas, nikt nie może ich kształtować wbrew naszej woli. Dlatego już dziś należy poddać w wątpliwość swoje poglądy, przekonania narzucane nam z dawna, pewniki, często przez niewłaściwe wychowanie, tradycje. Niezależnie od tego, co mówią nam inni, albo robią, tylko my sami decydujemy o tym, jaki wpływ ich czyny i słowa wywrą na nasze życie i myśli. Nie możemy pozwolić, by ktoś inny decydował o naszych myślach, uczuciach, przekonaniach, odbierał nam pewność siebie. Patrzymy na świat własnymi oczami. Gdy opanowują nas złość, nienawiść wstyd lub gniew albo inne destrukcyjne uczucia, nie zrzucajmy winy na otoczenie. Nikt poza nami nie jest odpowiedzialny za nasze negatywne myśli i wrażenia, ponieważ to my i tylko my o nich decydujemy. Zawsze mamy wybór. Możemy pozostać niewolnikami sposobu myślenia, który dotąd nie przypominał nam nic dobrego, ale też możemy go zmienić i zacząć krok po kroku odmieniać swoje życie. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za własny los i nauczyć się nowego sposobu myślenia. Dzięki myślom pozytywnym, jasnym i pełnym dobrej woli możemy wykorzystać całą potężną moc podświadomości i zbierać obfite żniwo nieprzebranych skarbów, jakie ona nam codziennie podsuwa. Myśli twórcze, pozytywne, maja moc czynienia dobra. A taki sposób myślenia pozwala uzyskać nam zadowolenie, wewnętrzny spokój i szczęście. Podświadomość jest źródłem drzemiącej w nas, nieograniczonej mocy. Musimy jednak pamiętać, że funkcjonuje ona w sposób precyzyjnie określony, dlatego też, aby się nią skutecznie posługiwać, trzeba poznać jej sposób działania. Jest ona jak komputer, przy którym my pełnimy role programisty. Dostarczamy jej bez przerwy coraz częściej nowych danych. Tymi danymi są nasze myśli. Dla podświadomości każda myśl to nowy fakt, a więc wszystko, o czym pomyślisz i w co wierzysz, przybiera w życiu realne kształty. Podświadomość nie odróżnia dobra od zła, dla niej prawdą jest stan naszego umysłu, czyli to, co jej podsuwasz. Pracuje tak, jak komputer, z korzyścią dla nas, gdy zostanie pozytywnie zaprogramowana. Jeżeli dostarczamy jej niewłaściwych danych będzie funkcjonowała źle lub wbrew nam, albo w ogóle przestanie działać. Tak jak komputer, gdy otrzyma niewłaściwe dane lub wirusa, tak i nasza podświadomość zostanie uszkodzona, jeżeli o nią nie zadbamy właściwie. Ale na szczęście niewłaściwe dane można wykasować. My też możemy to zrobić natychmiast. Po prostu destrukcyjne myśli zastępujemy myślami pozytywnymi. Im szybciej to zrobimy, tym prędzej osiągniemy konkretne rezultaty. Pożywką podświadomości są nie przypadkowe wrażenia, ale są nią myśli, które my sami kształtujemy i w nie wierzymy. Jeśli, na przykład, jesteśmy przekonani, że nigdy niczego nie osiągniemy, podświadomość robi wszystko, byśmy mieli rację. I osiągamy niewiele. Podświadomość chce byśmy byli usatysfakcjonowani, a ponieważ nie rozróżnia, jak dziecko, dobra od zła, działa zgodnie z naszymi przekonaniami, nawet, gdy nasze myśli prowadzą nas do porażki. Bezkrytycznie przyjmuje nasze sugestie naszej świadomości. Funkcjonuje dzięki temu, czego jej dostarczamy i narzucamy, podtrzymuje życie, w oparciu o nasze myśli i przekonania. Nasze świadome myśli podsuwają jej plan działania, dzięki temu osiągamy to, w co wierzymy. Sugestie podsuwane podświadomości musza pochodzić od nas, z naszych myśli. Wszelkie informacje, jakie wpisujemy w nasze myśli, np. przyjmowane jako prawdziwe, są dla podświadomości faktami, rzeczywistością. Jeśli myślimy negatywnie, musimy je natychmiast odmienić, one karmią podświadomość, która kształtuje nasze życie. Bez przerwy dąży do odzwierciedlenia w zdarzeniach, okolicznościach, wszystkie myśli, którymi je nasycamy. Wszystko, co zapiszemy w naszej podświadomości, przekłada się na rzeczywistość, znajduje tu odbicie w życiu. Podświadomość jest odpowiedzialna za nasze myśli, pokazuje ich bezpośredni wpływ na życie. Nasza przyszłość jest zapisana w podświadomości poprzez sposób myślenia. Zmieniając sposób myślenia zmieniamy przyszłość. Poprzez odczucia, przekonania, przede wszystkim myśli, formułujemy przyszłość. Wystarczy tylko żebyśmy wiedzieli jak świadomie poprosić podświadomość, aby ożywiła i realizowała nasze plany. Obojętnie, czego pragniemy i mamy w sobie głębokie przekonanie, że cel jest osiągalny, na pewno to dostaniemy. Nasza podświadomość doskonale wie jak działać, by to, czego pragniemy stało się rzeczywistością. Praca z podświadomością polega na pozytywnym myśleniu i głębokiej wierze w powodzenie zamierzeń. Nie działa jednak nigdy wbrew naszym przekonaniom, musi pozostać im wierna. Jeśli wierzymy w sukces, pomoże go osiągnąć. Reakcje podświadomości rozpoznajemy instynktownie, słuchając wewnętrznego głosu, który podpowiada, co robić. Reaguje ona, podsuwając nam zdarzenia, okazje i doświadczenia, prowadzące do spełnienia adresowanych do niej oczekiwań. Gdy przedstawiamy jej swoje pragnienia musimy być wyczuleni na przyszłe wypadki, gdyż odpowiedź podświadomości pojawi się z całą pewnością. „Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam” (Ewangelia wg św. Mateusza). Aby podświadomość działają skutecznie musimy zakorzenić w naszej duszy następujące cechy: wiara w swoją podświadomość, gdyż to podświadomość układa zdarzenia w taki sposób, by w naszym życiu pojawiły się następnie i harmonia, wewnętrzny spokój, zrozumienie, szczere wybaczenie, spełnienie, ufność, miłość i szczodrość, odwaga, prawdziwość, obfitość.

Dr Zofia Górnicka Kaczorowska – lekarz medycyny ogólnej, homeopata, irydolog.

Dobry lekarz nie wzbrania się przed poszukiwaniami różnych metod leczniczych, które mogą pomóc jego pacjentom. Medycyna jest jedna, składa się z wielu terapii, korzysta z wszystkich leków, które mogą pomóc pacjentom. Leki można łączyć ze sobą, trzeba jednak wiedzieć, jak z tymi chemicznymi łączyć zioła czy preparaty homeopatyczne. Diagnoza z tęczówki oka, czyli irydodiagnostyka, jest dobrym wstępem do podjęcia każdej terapii. Homeopatia daje głębokie duchowe podejście do problemów pacjenta, a jej leki składają się przede wszystkim z darów natury. Po studiach medycznych zainteresowałam się i do dziś się uczę wielu metod z całego świata. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że bardzo przydają mi się w codziennej pracy. Co więcej, uważam, że medyczny powrót do natury to nie moda, ale potrzeba czasu. Terapie przeprowadzane pod kierunkiem lekarza, pomagają wzmocnić organizm i dotrzeć do źródła schorzeń, w ten sposób organizm pacjenta zostaje solidnie przygotowany do walki z chorobą. Silna naturalna bariera ochronna pacjenta jest skuteczniejsza niż najdroższe leki.

Oto jej opinia.

Po raz kolejny mogę być konsultantem książki mojego męża Andrzeja Kaczorowskiego. Ma ona nie tylko znaczenie dla lekarza, ale tez dla mnie osobiście. Jest to dziedzina istotna dla mojej pracy. Od najdalszych dziejów ludzie leczący brali pod uwagę nie tylko stan fizyczny chorującego, ale także jego stan psychiczny, podejście do jego dolegliwości tak jego jak i otoczenie. Choroba ma swoje znaczenie, ma umożliwić człowiekowi wejście na wyższy stan duchowy, ma zwiększyć jego człowieczeństwo, zrozumienie innych ludzi oraz powiązanie z przyrodą, pobudzić prawidłowe procesy w organizmie ludzkim, pojąc znaczenie terapii leków oraz seansów hipnotycznych, człowiek musi chcieć być zdrowy w sensie fizycznym jak i potrzebny wśród innych. Jeżeli lekarze mu w tym nie pomogą tak na prawdę nigdy nie powróci do zdrowia. Taki jest sens leczenia lekami oraz hipnozą. Tylko wtedy, to uzyskamy, gdy w seansie hipnozy dojdziemy do pierwszych objawów choroby. Pacjent może świadomie nie pamiętać zdarzenia, które sprowokowało zachorowanie. Badania dowadzę z 70% każdej choroby to objawy natury psychicznej, które możemy w sposób definitywny wyeliminować stosując odpowiednie techniki oraz sugestie hipnotyczne. W mojej praktyce lekarskiej, w której stosuję irydologię, homeopatię, ziołolecznictwo, wyraźniej na leki reagują chorzy po seansie hipnozy. Dlaczego? Bardzo proste jest wytłumaczenie. Podczas seansu hipnozy ta część objawów chorobowych pochodzenia psychicznego nabyta w poprzednich latach życia została z pacjenta jakby zdjęta, seans wyeliminował dużo objawów i zmniejszył ilość leków, które trzeba pacjentowi zastosować, a także czasem są one już niepotrzebne. Ma to ogromne znaczenie dla chorego. Jako lekarz irydolog też mam możliwość zaobserwowania tęczówki oka przed seansem hipnotycznym oraz po... Często zmiany pozytywne widać w tęczówce natychmiast po seansie, ale zawsze po jakimś czasie. Mogę to ocenić, ponieważ robię zdjęcia tęczówki. Szczególnie widoczne są zmiany w układzie wegetatywnym, akcji serca, zmniejszają się objawy choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienie ulega zmniejszeniu, stan wszystkich narządów polepsza się. Od wielu lat pacjentom nie wypisuję leków zaraz po seansie hipnotycznym u mojego męża z powodu tego ze polepsza się ich stan ogólny. W hipnozie tak jak i homeopatii trzeba do każdego pacjenta podejść indywidualnie, dlatego jest to bardzo trudna praca. Satysfakcją jest to, że pacjent po seansie zmienia swoje nastawienie do otaczającego świata, nabiera pewności, zwiększa się koncentracja, pamięć, jest zdolny większego wysiłku fizycznego. Ma to ogromne znaczenie dla uczącej się młodzieży, a także w karierze naukowej, wykonywanej pracy, u sportowców zawodowych. Sugestie, które hipnoterapeuta podaje musza trafić do podświadomości, a także do nadświadomości człowieka. Jest to niesamowite jak hipnotyzowanemu zmienia się puls, wyraz twarzy na zadowolony, odchodzą nabyte w ciągu życia teraz jak i w przeszłości poczucia winy, niwelują się różne negatywne zdarzenia. Co jest niezwykłego w seansach wykonywanych przez mojego męża? Medycyna klasyczna nie uwzględnia w leczeniu trójczłonowości w życiu człowieka. Składa się na to ciało fizyczne, zmysłowe oraz jaźń. Według homeopatii, hipnozy jaźń ma dominujące znaczenie w leczeniu, jeżeli tego się nie uwzględni powrót do zdrowia będzie tymczasowy. Hipnoza w regresji wieku oraz reinkarnacyjna opiera się na tej teorii. Ważne jest to przy leczeniu nałogów, stresu, depresji, itp. Czyli najważniejszych chorób w aktualnym świecie. Indywidualne sugestie podawane zdesperowanym ludziom maja zbawienny wpływ na leczenie. W tej kolejnej konsultacji starałam się w sposób bardzo dostępny pokazać, dlaczego książki dr Kaczorowskiego są ważne oraz warte przeczytania. Każdy znajdzie cos dla siebie lub dla bliskich. Jestem przekonana, że następne, które się ukażą będą tak samo interesujące oraz przydatne w życiu każdego czytelnika. Hipnoza w regresji wieku programem otwierającym dusze oczyszczającym umysł, a afirmacje to rady jak pozbyć się złych emocji i cieszyć się pełnią życia, które dostaliśmy w darze.

Hipnoza daje niezwykłe możliwości, pozwala przenosić się do psychiki człowieka, daje możliwości spojrzenia w głąb siebie, poznania tego, co tak naprawdę w nas siedzi, co nami kieruje. Ta nowa pozycja (książka A. Kaczorowskiego) różni się od poprzednich trzech. Tamte mówiły o hipnozie stosowanej w różnych problemach – poparte przykładami seansów. Ta nowa pozycja jest podręcznikiem, z którego można uczyć się terapii hipnozy, hipnoterapii. Zagadnienia teoretyczne w umiejętny sposób poparte są opisami seansów, które w sposób przykładowy pokazują zastosowanie wiedzy teoretycznej. Autor podaje przykłady poparte własnymi doświadczeniami. Opisuje w sposób jasny i zrozumiały własne metody pracy w czasie seansów. Pokazuje, jak należy podchodzić indywidualnie do każdego problemu, bowiem każdy człowiek to inna osobowość, która na podobne problemy reaguje po swojemu. Autor w przykładach omawia indywidualne podejście. Na tym między innymi polega etyka terapeuty. Pokazuje jak można przykre wydarzenia z przeszłości wymazać ze świadomości. Autorskie metody terapeutyczne „imagoterapii” w trakcie hipnozy prowadzonej przez autora są połączeniem rozmaitych stanów emocjonalnych i duchowych, i taka terapia jest oparta na ścisłej współpracy hipnoterapeuty z pacjentem. Dlatego autor uzyskuje pozytywne rezultaty terapeutyczne, o czym czytelnik może się przekonać czytając, podane przykłady w poprzednich rozdziałach.

Tajemnica opisanych sukcesów terapeutycznych tkwi w wiedzy autora, ale również w posiadanych predyspozycjach i zdolnościach osobistych. Doświadczenie lekarza, terapeuty jest najlepszym sposobem na przekonanie pacjenta by aktywnie włączył się do walki ze swoimi problemami. Autor podaje przykłady, jak pacjenci poddani reinkarnacji mocno przeżywają ten stan. Podobnie dzieje się w progresji wieku. W transie hipnotycznym ludzie podają wspomnienia z poprzednich wcieleń nie w sposób bierny, lecz tak, jakby przeżywali to jeszcze raz. Przypuszczalnie wszystko, czego każdy z nas w życiu doświadczył lub co przeżył, zakodowane jest w jego genach, w jego podświadomości. To zakodowanie jest tak trwałe, że pozostaje tam na zawsze, nawet, gdy człowiek jest przekonany, że pewne szczegóły już zapomniał. Tego rodzaju zespoły pamięciowe mogą być przekazywane genetycznie. Nie wiemy, że w osobowości naszej przechowujemy doświadczenia rodziców, dziadków, itd. Podobnie możemy tłumaczyć wspomnienie z poprzedniego życia, które są utrzymywane w naszej podświadomości. W hipnozie są one przywoływane. Psychika człowieka zakodowana jest w układzie neuronowym, a w szczególności w mózgu. Świadomość podświadomości jest przypuszczalnie funkcją układu nerwowego, a nie rzeczą „samą w sobie”. Wyjaśniając reinkarnacje, opętanie można przyjąć, że pola elektromagnetyczne mózgu noszące informacje mogą oderwać się od umierającego organizmu i przyczepić się do nieprzytomnego organizmu (mózgu), przenosząc pamięć zmarłego. Może ta informacja zostać zepchnięta do podświadomości, na jej dno. Taka hipoteza o istocie reinkarnacji nie przeczy nauce, ani obserwacjom. Może kiedyś jakiś „Kaczorowski” sprawdzi to i udowodni eksperymentalnie. Na podstawie obserwacji i po przeczytaniu nowej książki A. Kaczorowskiego uważam, że reinkarnacje umożliwia nam nasze wejrzenie w głąb siebie, czyli jest, to konfrontacja z przechowywanymi w podświadomości emocjami i myślokształtami. Reinkarnacja uwalnia od wszelkich blokad, starych wzorców myślenia i postępowania, i pozwala nam zobaczyć nasze możliwości, i pokazać naszą przyszłość w nadświadomości. Hipnoza nie jest panaceum, to nie jest czysty sen, to jest sugestia, to jest taki stan, kiedy człowiek pod wpływem sugestii zasypia. Człowiek wszystko słyszy, mózg pracuje, organizm funkcjonuje, to jest dobry sposób leczenia. Przy pomocy sugestii w hipnoterapii można nauczyć pacjenta z nadwagą, jak ją zredukować. Można uwolnić z nałogów, można pomóc w rozwiązaniu wieku problemów, pozbyć się fobii, lęków, uwierzyć w swoje możliwości życiowe, poprawić, odnowić. A jak to zrobić, może przeczytać w tej nowej pozycji. Jeszcze raz chcę podkreślić, że jest to podręcznik dla każdego czytelnika. "Ci, którzy uwierzą, w imię moje złe duchy będą wyrzucać." (MK 16,17-18.). By to zrozumieć, trzeba wciąż szukać. Bywa, że chory, co chwila jest inny, a rzadko sobą. Gdy zostaje sam ze swoimi problemami i spotyka się z niedowierzaniem tego, o czym opowiada, może popaść w rezygnację i zachorować. Jeżeli lekarze i terapeuci nie potrafią wytłumaczyć choremu przyczyny jego stanu, pogrążają go coraz bardziej w chorobie. Gdy człowiek nie wie, co jest przyczyną jego problemu, podejmuje walkę, a sama świadomość naszego stanu daje nam siłę do pracy nad sobą. W tej nowej pozycji (książce) autor daje nam możliwość zrozumienia przyczyn różnych problemów zdrowotnych i ukazuje różne możliwości poprawy naszego zdrowia. Myślę, że czytelnik nie będzie się nudził, choć wymaga wielokrotnego zaglądania do interesujących go materiałów. Życzę czytelnikom pożytecznej lektury, a autorowi następnych udanych pozycji literackich.

Dr n. med. Tadeusz Wiśniowski – Centrum Rehabilitacji i Terapii w Warszawie. Wieloletni pracownik Akademii Medycznej, nauczyciel akademicki, znany propagator medycyny naturalnej – homeopata, kręgarz. Uczestnik seansów terapeutycznych z udziałem dr Kaczorowskiego. Entuzjasta fenomenu hipnozy estradowej i terapeutycznej z wykorzystaniem w medycynie. W swoich terapiach stosuje autohipnozę autorstwa A. Kaczorowskiego. Chętnie wypowiada się publicznie na temat hipnoterapii, jako jedynej metody dotarcia i współpracy z podświadomością. Jest zwolennikiem autorskiej metody A. Kaczorowskiego Imagoterapii. Jest zafascynowany technikami imegoterapii z przeprowadzaniem egzorcyzmów duchowych w hipnozie. Oto jego opinia.

Na pewno moje słowa nie mogą wyrazić mojego podziwu do technik stosowanych przez dr. A. Kaczorowskiego, a szczególnie do metody Imagoterapii. Jest to wielka sztuka psychologii w połączeniu ze sztuką artysty, reżysera, a nawet chirurga, który świetnie i zręcznie posługuje się skalpelem w pracy z podświadomością. Kaczorowski jest nietypowym terapeutą. Jego wiedza uzyskana na Wschodzie i na Zachodzie w połączeniu z jego wrodzonymi zdolnościami magnetycznymi i duchową stroną jego osobowości dają świetne efekty terapeutyczne. Opracowane przez niego nagrania CD autohipnozy – synchronizacji półkul mózgowych stosuję w swoim gabinecie i polecam swoim pacjentom w celu wyciszenia się i pracy z podświadomością. Autohipnoza w wydaniu A. Kaczorowskiego, to umiejętność wpływania na podświadomość, na nieświadome wzorce reakcji emocjonalnych, filtry percepcyjne, system nieuświadomionych przekonań i wartości oraz inne struktury umysłu. Podczas słuchania nagrań autohipnozy pacjent wchodzi w trans, w którym dokonują się zmiany w podświadomości, a rezultaty pojawiają się w życiu codziennym. Dzięki autohipnozie możemy sprawić, że możemy inaczej reagować na sytuacje, które wcześniej wywoływały emocje strachu, lęku, gniewu, bólu, złości lub też zdenerwowania. Przy trudniejszych przypadkach na podłożu psychicznym polecam seanse hipnotyczne u samego mistrza Kaczorowskiego. Wiem, że hipnozy w wydaniu Kaczorowskiego, to wspaniałe narzędzie, ażeby dokonać cudów w życiu każdego potrzebującego pomocy człowieka. W czasie seansu hipnotycznego dr Kaczorowski uczy pacjenta jak prawidłowo ma reagować jego ciało, prawidłowego odżywiania i utrzymywania odpowiedniej wagi. Jak zmienić nawyki (uwolnić się od nałogów) i wywołać stany motywacji, zwiększonej koncentracji, chłonniejszej pamięci, zwiększyć umiejętności uczenia się, kreatywnego myślenia. Terapie Kaczorowskiego przy zastosowaniu Imagoterapii obniżają poziom stresu, uwalniają ciało od skutków stresowych reakcji, a co najważniejsze uruchamiają naturalne mechanizmy samouzdrawiania i spowalniają procesy starzenia. Jestem zafascynowany jego pokazami estradowymi z udziałem kilkuset ludzi, gdzie na widowni z reżyserskim i aktorskim kunsztem radzi sobie z zafascynowaną widownią, jak również ze sceptykami. Dalej śledzę poczynania A. Kaczorowskiego i za każdym razem widzę, że w jego wystąpieniach nie ma reżyserii. Te same techniki wykorzystuje inaczej. Jak sam twierdzi, to nie on reżyseruje pokazy, lecz widownia i on dostosowywuje się do potrzeb publiczności podobnie jak w gabinecie podobny problem z pacjentem rozwiązuje w inny sposób. Każdy człowiek ma podobne problemy, ale inaczej się je rozwiązuje, w zależności od jego psychiki i przeżyć z przeszłości.

Hipnoza a sytuacje stresowe

Różne zaburzenia psychiczne można segregować, dzielić na stany chorobowe, ale podstawowym problemem osób zgłaszających się po pomoc terapeutyczną jest cierpienie. Zależy ono od cech osobowych samego pacjenta – stan jego organizmu, a szczególnie układu nerwowego, wieku, towarzyszących chorób, jak i od warunków, w jakich żyje i od piętrzących się przed nim trudności. Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka. Ból i przykre doznania fizyczne i psychiczne są sygnałem, że została naruszona równowaga biologiczna ustroju. Nieprzyjemne doznania psychiczne, niezadowolenie, lęk, tęsknota, gniew skłaniają człowieka do działań, aby zmierzyć niekorzystną sytuację wywołująca przykre przeżycia. W czasie terapii uczymy, jak sobie radzić i skutecznie usunąć przyczyny poprzez kształtowanie postaw wywołujących pozytywne emocje i uczucia. Na życie afektywne człowieka składają się uczucia, złożone postawy emocjonalne wobec otoczenia, takie jak miłość, życzliwość, niechęć, nienawiść, oraz emocje krótkotrwałe jak radość, gniew oraz nastrój. Nastrój to podstawowe zabarwienie uczuciowe wszystkich przeżyć ujawniające się w mimice i postawie. Przygnębienie, lęk i napięcie emocjonalne towarzyszom różnorodnym sytuacjom trudnym, Np. zagrożenie życia, utrata kogoś bliskiego itp. Zjawiskom tym towarzyszom lęk, napięcie emocjonalne, zaburzenia snu, pocenie się, kołatanie serca, bóle głowy, brzucha itp. Te napięcia emocjonalne pojawiające się w sytuacjach stresowych wymagają odpowiedniego treningu psychologicznego, terapeutycznego, jak radzić sobie ze stresem. Długotrwałe przeżycia emocjonalne mogą powodować głębokie obniżenie nastroju, będące już zjawiskiem chorobowym. Dolegliwości te mogą stopniowo ustępować, gdy człowieka wciągają do życia jego obowiązki i kontakty z innymi ludźmi, na co należy położyć nacisk w czasie hipnoterapii. Objawy żałoby: żal, smutek, przeżywanie nieodwracalnej straty i pustki mogą trwać wiele miesięcy. Takie obniżenie nastroju wymaga często pomocy terapeuty. Takie reakcje depresyjne mogą występować pod wpływem innych, niepomyślnych sytuacji życiowych, takich jak rozpad małżeństwa, obciążenie nadmiarem obowiązków, wyjazd z kraju, konieczność życia w obcym środowisku, nawet przeprowadzka rujnująca dotychczasowe związki z ludźmi, nawyki, tryb życia. Treść przeżyć i ich nasilenie wiąże się zwykle z oddziaływaniem przewlekłych urazów psychicznych, takich jak konflikty z otoczeniem. Występuje wtedy złe samopoczucie,, leki, natręctwa, zmęczenie, zmniejszenie sprawności psychicznej. Obniżenie nastroju może tez być objawem takich chorób jak alkoholizm, różne uzależnienia, miażdżyca, padaczka. Dlatego bardzo ważnym działaniem jest dobre zebranie wywiadu, rozmowa, która pozwala na dobry kontakt pacjenta z hipnoterapeutą. Człowiek, podobnie jak inne istoty żywe, poddany jest trojakiego rodzaju rytmom biologicznym, tj. powtarzającym się zmianom dynamiki procesów życiowych:

1.      Rytm dobowy – to cykl czuwania i wzmożenia wszystkich procesów energetycznych w ciągu dnia i obniżenie w nocy.

2.      Rytm roczny – zmiana dynamiki w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym.

3.      Rytm życia – to rozpiętość tempa przemian, szybkiego wzrostu i rozwoju psychicznego dziecka poprzez zwalniające się stopniowo szybkości procesów biologicznych i psychicznych mimo pełnej aktywności w okresie dojrzałym, do wygasania i zwalniania procesów życiowych w okresie starzenia się i starości.

Te rytmiczne zmiany aktywności ustroju sterowane są przez głębokie struktury mózgu, podwzgórze, układ siateczkowo-śródbłonkowy, układ hormonalny, autonomiczny. Ogólnie biorąc te struktury mózgu okresowo wzmacniają lub obniżają tempo wszystkich procesów biologicznych i psychicznych. Przykładem jest między innymi częste występowanie depresji w okresie wiosny i jesieni. Depresja jest schorzeniem ogólnoustrojowym. Obserwujemy, że wszystkie funkcje psychiczne i fizyczne ulegają obniżeniu. Chorzy źle śpią, sen jest płytki, nie daje wypoczynku. Ciśnienie krwi się obniża, chorzy skarżą się na różne dolegliwości, ucisk w gardle, bóle głowy, potylicy, różne nerwobóle, kołatanie serca, duszności i wiele różnych dolegliwości pojawiających się okresowo. Wśród objawów urojeniowych pojawiają się zniekształcona ocena siebie i otaczającego świata, poczucie winy. Jeszcze raz chcę podkreślić ważność rozmowy przed seansem terapeutycznym, by można było w czasie seansu hipnotycznego dotrzeć do przyczyn depresji i odpowiednio, przez podświadomość, wzmocnić reakcje obronne pacjenta. Ważnym, bowiem, efektem hipnoterapii powinno być podtrzymywanie sprawności psychicznej oraz pobudzenie zainteresowania otaczającym światem. Ten systematyczny trening hipnoterapeutyczny musi, niestety, być rozłożony w czasie kilku seansów, musi być wprowadzony krok po kroku, stopniowo, powoli, by utrwalił zmiany korzystne dla zdrowia. W wywiadzie należy również ustalić, czy nasz pacjent był leczony farmakologicznie, bowiem mogą występować polekowe zaburzenia psychiczne, które są następstwem działania leków na ośrodkowy układ nerwowy. Jak podaje w podręczniku Pt. „Farmakologia kliniczna” prof. Krystyna Orzechowska-Juzwenko w rozdziale „Polekowe zaburzenia psychiczne i neurologiczne” (str. 215) są to różne postacie depresji, pogorszenie nastroju, zwolnienie procesów myślowych i reakcji psychicznych, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, senność, oszołomienie, stany lękowe, zamroczenia lub stany nadmiernego pobudzenia psychicznego i ruchowego. Rzadziej spotykane są zaburzenia zbliżone do objawów schizofrenii, stany maniakalne i lękowe, euforie, majaczenia, zespołu urojeniowe. Osoby zażywające te leki nie powinny prowadzić żadnych urządzeń mechanicznych. Niebezpieczne jest równoczesne spożywanie alkoholu razem z tymi lekami. Również leki używane przy nadciśnieniu mogą potęgować depresyjne cechy osobowości, zwłaszcza u osób w starszym wieku.


Lek. med. chirurg. dr. Ryszard Król.

Specjalista chirurg, od wielu lat zainteresowany medycyną niekonwencjonalną. Pierwszy kontakt z akupunkturą nastąpił w Peru, u japońskich lekarzy. Później pobierał dalsze szkolenia pod kierownictwem prof. Garnuszewskiego. Wielokrotnie brał udział w szkoleniach i seminariach u prof. Garnuszewskiego, gdzie został gruntownie przeszkolony w zakresie tradycyjnej chińskiej akupunktury i laseropresury. Potem przez wiele lat uczestniczył w seminariach poświęconych akupunkturze, laseropunturze, laseroterapii, elektropunkturze,, alektroakupunkturze i farmakoakupunkturze prowadzonych przez prof. Samosiuka z katedry medycyny niekonwencjonalnej Instytutu Medycznego z Kijowa.

W swoim leczeniu opiera się na zasadach medycyny akademickiej, które wspiera powyższymi naturalnymi metodami. Te naturalne metody stosuje też samodzielnie, regulując skutecznie zaburzenia energetyczne ludzkiego organizmu. Swoimi metodami wspiera też hipnoterapię, co polepsza efekty zdrowotne terapii.

W Centrum Medycyny Naturalnej wykonuje zabiegi z zastosowaniem lesropunktury, laseroterapii. Współpracuje z dr. Andrzejem Kaczorowskim hipnologiem w zakresie szkolenia za zakresu hipnoterapii. Uczestniczy w terapiach, kursach i przy pracy z pacjentami. Łączy swoją pracę zawodową lekarza w pogotowiu ratunkowym z pracą terapeuty – diagnosty po seansach hipnotycznych.

Był uczestnikiem seansów egzorcyzmów, jasnowidzenia w piramidach. Wielokrotnym medium pod wpływem hipnozy. Przeprowadza wstępne seanse przed zabiegiem hipnozy. Jego motto „podstawą zdrowia jest zdrowa energetyka i psychika człowieka”. Oto jego opinia:

Ważne jest, aby odnaleźć naszą prawdziwą istotę życia, własną duszę, którą musimy udoskonalać, docierać do niej i rozmawiać z nią. Hipnoza jest jedyną metodą, przy pomocy, której można dotrzeć do istoty naszej duszy. Hipnozą nazywa się podróż w głąb samego siebie, do swojego wewnętrznego świata i zrozumienie, uświadomienie sobie, co robimy na tym świecie, dokąd zmierzamy, aby uzyskać harmonię życia i rozwój cech życiowych. Można do tego dojść jak wiadomo również przez autohipnozę, czy autorelaksację.

Medycyna nie zna praw funkcjonowania złożonej struktury energoinformacyjnej człowieka i posługuje się w terapii lekami, które mają szereg ubocznych stron działania na organizm, skomplikowanymi zabiegami chirurgicznymi oraz różnymi zabiegami poprawiającymi funkcjonowanie organizmu.

Podstawa zdrowia to zdrowa energetyka i psychika człowieka. Negatywny wpływ świata zewnętrznego i energetyka innych ludzi zakłócają normalną pracę ustroju ludzkiego. Hipnoza uwalnia blokady poprzez działanie na podświadomość i psychika wraca do normy. Każdemu seansowi hipnozy towarzyszy dr. Kaczorowskiemu bioenergoterapeuta, który wykonuje zabiegi bioenergoterapeutyczne w trakcie seansu. Ten niewątpliwie istotny element dla szczególnej metody hipnoterapii jest zasługą dr. Kaczorowskiego. Jest to unikalne na skalę światową, bowiem inni hipnoterapeuci pracują indywidualnie i mają tak szerokiego spektrum osiągnięć w stosunkowo krótkim czasie dla pacjenta. Ciekawą techniką terapii Kaczorowskiego jest jego autorska metoda „imagoterapii”, która wypływa ze sfery psychiki, duszy i ducha człowieka, daje świetnie efekty terapeutyczne. Moje obserwacje zabiegów hipnoterapii Kaczorowskiego wprawiają mnie w podziw jego umiejętności psychologii człowieka, jak można w krótkim czasie uzyskać sukces terapeutyczny. Dr. Andrzej Kaczorowski reprezentuje szczególną wiedzę, a nade wszystko umiejętności, niemal sztukę i charyzmę w kontakcie z człowiekiem w najszerszym tego słowa znaczeniu. Można się fascynować obserwując pracę dr. A. Kaczorowskiego technikę docierania do podświadomości.

Można i trzeba się fascynować problemem reinkarnacji w hipnozie (wielokrotnie uczestniczyłem, głównie, jako obserwator). Jest to problem godny poznania wraz z możliwością zastosowania go w terapii hipnozą. Co jest niewątpliwą zasługą dr. Andrzeja Kaczorowskiego, bowiem w literaturze dostępnej na temat hipnoterapii nie spotyka się w ogóle na ten temat żadnych opracowań. Zatem tym bardziej godne jest wielkiego podkreślenia zasługi na tym polu dr. A. Kaczorowskiego. Zatem nie ma równego na świecie A. Kaczorowskiemu, ani też nie ma ani jednego uzdrowiciela, którego mógłby on naśladować, ani też nie ma ani jednego uzdrowiciela na świecie, który potrafiłby zrobić to, co robi dr. A. Kaczorowski. Jest on wyjątkowy i niepowtarzalny.

Wiedza A. Kaczorowskiego z zakresu teologii i nauk duchowych pozwala wkroczyć w obszary nieznane w psychice ludzkiej i imagoterapia na pewno jest bardzo skuteczna u ludzi wierzących i pozwala dotrzeć głęboko do ich podświadomości (wielokrotnie to obserwowałem w czasie seansów prowadzonych przez dr. Kaczorowskiego). Jak zaobserwowano procedura reinkarnacyjna uwalnia od wszelkich blokad, starych wzorców myślenia i postępowania, a w zamian pozwala zobaczyć swoje możliwości, ale tylko wówczas, kiedy jesteśmy na nie ukierunkowani.

Dr. Andrzej Kaczorowski bardzo dobrze prowadzi seanse hipnozy reinkarnacyjnej, docierając do istotnych rzeczy. Reinkarnacja umożliwia nam szczere wejrzenie w głąb siebie, czyli jest to konfrontacja z przechowywanymi w podświadomości emocjami i myślokształtami. Trzeba podkreślić, iż badania przeprowadzone przez historyków wskazują, że informacje przekazywane z poprzednich wcieleń są nieścisłe i odbiegają od prawd historycznych. W stanie regresji reinkarnacyjnej terapeuta oddziaływuje na pacjenta w odmiennym stanie świadomości. W tym stanie przez przekazywanie informacji można poprzez indukcję utrwalić w podświadomości bezkrytyczny odbiór rzeczywistości i podać zalecenia do wykonania. Pacjent powinien reagować na wszystko, co mu sugerujemy. Czasem nie uda się usunąć wszystkich zaburzeń psychicznych i wtedy regresją reinkarnacyjną sięgamy do poprzednich wcieleń. Dr. Kaczorowski w takich sytuacjach szuka innych przyczyn (innych dusz w ciele fizycznym pacjenta). Jeśli duch zostanie odprowadzony, objawy ustąpią.

Sugestie powodowane przez dr. A. Kaczorowskiego w czasie seansu hipnozy mają psychologiczny wpływ na osobowość osób poddanych hipnozie. Sugestie te wyzwalają zmiany biologiczne samoregulacji organizmu. Żeby wyzwolić i zmienić procesy biochemiczne w organizmie, pobudzić wiarę i samoregulację, potrzeba silnego impulsu hipnotyzera. Takim działaniem i siłą charakteryzuje się dr. A. Kaczorowski. Jego sugestie głosowe i energetyczne oddziaływują na pacjenta bardzo głęboko, na jego podświadomość tak, żeby pobudzić również świadomość, czyli umysł.

W swojej 40 letniej karierze lekarskiej poznałem wielu sławnych i znanych naukowców z dziedziny medycyny, psychologii duchowej, ale Andrzej Kaczorowski jest fenomenem jedynym w swoim rodzaju. To on łączy to wszystko w jedną całość – holistycznie przyjmując człowieka całościowo. Poszerzając całe spektrum metod terapeutycznych, na których opracował swoją autorską metodę „Imagoterapii” uważam, że to właśnie ona dokona rewolucji w pracy z podświadomością człowieka, o której tak niewiele wiemy. Życzę żeby jeszcze dokonało się za mojego życia. Moją czterdziestoletnią karierę pracy lekarskiej chirurga – lekarza internisty, nawet w ekstremalnej sytuacji, szczególne na statkach oceanicznych, gdzie byłem przez wiele lat lekarzem okrętowym. Jak wiadomo życie człowieka było w moich rękach i bez udziału innych specjalistów musiałem pomóc chorym, przeprowadzając zabiegi medyczne bez pomocy lekarzy specjalistów, będąc jednocześnie terapeutą i wówczas zrozumiałem, że bez psychiki człowieka i pracy z jego podświadomością niewiele można zrobić.

Po tych doświadczeniach, od dwudziestu lat poszukuje innych rozwiązań medycznych i psychologicznych w połączeniu z leczeniem medycznym. Przed wielu laty poznałem dr. Kaczorowskiego na zbiorowych pokazach hipnozy terapeutycznej i połączeniu z hipnozą estradową. To on mnie ujął swoimi zdolnościami i umiejętnościami z podświadomością. Wówczas dostrzegłem, jak może wiele podświadomość człowieka dokonać zmian przy stanach chorobowych, psychicznych i życiowych. Hipnoza to potężne narzędzie w rękach człowieka o takich zdolnościach i umiejętnościach jak dr. Kaczorowski. Oglądając filmy o jego dokonaniach zauważa się, że to jedna część tego, co można zauważyć na żywo w czasie seansów zbiorowych na scenie w obecności licznej publiczności i tam także widać sztukę i kunszt mistrzowski. Hipnoza to temat fascynujący. Jeśli pominie się jej tajemnicze dla większości ludzi konotacje, a dostrzeże się skuteczne narzędzie o szerokim zastosowaniu klinicznym. Temat ten, jak sądzę jest niezwykle atrakcyjny. Już sama możliwość ożywienia wspomnień lub uwolnienia się od ciała w stopniu umożliwiającym interwencję chirurgiczną bez użycia środków chemicznych (leków) jest zdumiewająca. Jest niezwykle dynamiczną i różnorodną dziedziną wiedzy, dyscypliną podlegającą nieustannemu rozwojowi.

Hipnoza to naturalny, zmieniony stan świadomości. Osoba wchodzi w stan hipnotyczny, znaczne różniący się od naturalnego stanu, w trakcie naturalnego procesu niezwiązanego z przyjmowaniem jakichkolwiek substancji (leków), ani z innego rodzaju fizyczną ingerencją. Jest to stan odprężenia i szczególnej podatności na sugestie. Następuje w nim odprężenie umysłu i ciała, i dlatego osoba łatwiej reaguje na podsuwane jej sugestie. Dochodzi do intensywnej koncentracji uwagi na określonej idei lub bodźcu sensorycznym (czuciowym). Hipnoza nie jest terapią (leczeniem). Jest raczej narzędziem terapeutycznym, którego można użyć na wiele sposobów. Może ona być użyta do leczenia każdego stanu, którego istotnym elementem są podstawy (czyli różne schorzenia). W każdej sprawie, w jaką zaangażowany jest ludzki umysł czyli praktyczne wszędzie, bo wszystkimi procesami steruje umysł, istnieje możliwość uzyskania pozytywnych wyników zastosowaniu hipnozy. Hipnoza może być pożytecznym dodatkiem do bardziej tradycyjnych metod leczenia. Po pierwsze, dlatego, że odwołuje się do relacji umysł – ciało i roli umysłu w występowaniu różnych zjawisk. Po drugie jest to metoda, która ze swej natury kładzie nacisk na odpowiedzialność każdej osoby za jej zdrowie, dobre samopoczucie. Wykorzystanie hipnozy pozwala ludziom odczuć, że mogą sprawować kontrolę nad przeżyciami wewnętrznymi. Hipnoza może przyśpieszyć proces powrotu do zdrowia może, więc stać się skutecznym narzędziem pomocy dla terapeuty, lekarza. Należy pamiętać przy tym, że hipnoza nie zastępuje metod leczenia, lecz je uzupełnia.

Wobec różnych procesów chorobowych zachodzących w organizmie pod wpływem różnych czynników, tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych dochodzi do zaburzenia różnorakich funkcji narządów i tkanek organizmu. Między innymi, powstają zaburzenia w wytwarzaniu i przepływie energii w organizmie. Dla celów usunięć zaburzeń tego typu energii wymagane jest „podregulowanie energii”, czego dokonuje się z dobrym skutkiem przez stosowanie akupunktury (lasero- i elektropunktury) w całym zakresie jej stosowania, a więc także laseropunktury u tych ludzi, u których trudno jest wykonać z różnych względów akupunkturę. Poza tym laseropunktura pozbawiona jest tych różnych przykrych odczuć, jakie niesie ze sobą akupunktura.

Dr Halina Vorobiowa lekarz medycyny –specjalista okulista, pracownik naukowy – ordynator mikrochirurgii oka Instytutu Naukowego Chorób Oczu im. Fiłatowa w Odessie. Tymczasowo rezydująca w Polsce zajmuje się dodatkowymi specjalnościami: diagnozą chorób z tęczówki oka – irydodiagnostyką oraz komputerowym badaniem stanu zdrowia pacjenta, jak również hipnoterapią z zastosowaniem aparatury medycznej – synchronizacji półkul mózgowych prof. Kostrubina z Moskwy „MIKRO-LENAR”.

Od 10 lat uczestniczy doraźnie w seansach hipnotycznych z dr Andrzejem Kaczorowskim oraz uczestniczy w Seminariach naukowych z zakresu psychoanalizy w hipnoterapii z dr Aleksandrem Daniłowem, psychiatrą, psychoterapeutą z Charkowa.

Dr Halina Vorobiowa w swojej praktyce medycznej, klinicznej i terapeutycznej zapoznała się z dodatkowymi technikami hipnozy klinicznej i psychosugestywnej i autorską metodą Kaczorowskiego „IMAGOTERAPII”. Jej zaangażowanie z poznawaniem fenomenu hipnozy z zastosowaniem w terapii pozwala traktować pacjentów całościowo czyli holistycznie przyjmując sferę psychiczną i duchową.

Oto jej opinia:

Jestem naukowcem pracuję w Instytucie Medycznym Naukowym w Odessie i dla mnie naukowe dowody są podstawą do pracy z pacjentami.

Po spotkaniach z dr Kaczorowskim zmieniłam swoje podejście do pewnych spraw, których nie można udowodnić za pomocą szkiełka, lupy czy obliczeń i wykresów matematycznych. Po doświadczeniach z hipnozą, której zresztą sama poddałam się zmieniłam swój stosunek do świata zewnętrznego. Poznałam ten piękny mój własny osobisty świat wewnętrzny we własnym umyśle w swojej podświadomości. Po spotkaniach z dr Kaczorowskim i przeczytaniu jego książek na temat Hipnozy oraz Reinkarnacji w hipnozie rozpoczęłam poszukiwania szerszej wiedzy na ten temat. Nie wiedziałam, że tyle jest materiałów na ten temat. Poznałam wiedzę profesora Wiktora Kandyba z San Petersburga nauczyciela dr Kaczorowskiego. Przeczytałam jego książki i muszę przyznać, że jest to wielka osobowość, skarbnica wiedzy i wielki psycholog nie tylko psychiki, ale i duszy człowieka. Moje obserwacje hipnozy wykonanej przez dr Andrzeja Kaczorowskiego przy udziale prof. Wiktora Kandyby wzbudziły żywe zainteresowanie tematem fenomenu hipnozy. W relacjach pacjentów na żywo opisanych w książce „Reinkarnacja w hipnozie” nie są dla mnie czymś dziwnym i niesamowitym. Jest to, co ja również doświadczyłam represji reinkarnacyjnej przeprowadzonej przez dr Kaczorowskiego. W swojej podświadomości widziałam żywe obrazy z poprzednich wcieleń, szczególnie z wojny Napoleońskiej pod Moskwą, gdzie siebie widziałam, jako sanitariuszkę na polu bitwy. To była wizja przerażająca, zimno, krew, ból, błoto, brudno i dużo przerażenia i strach przed śmiercią. Choć siebie wcześniej widziałam w bogatym domu hrabiowskim w pokojowych czasach. Przy mistrzowskim oddziaływaniu na moją podświadomość Kaczorowskiego moje przeżycia z poprzedniego wcielenia przyjąłem jako osoba trzecia oglądająca film podświadomości. Po wyprowadzeniu z hipnozy czulam się cudownie i bez tych emocji.

Muszę podziękować Bogu za to, ze miałam szczęście spotkać w swoim życiu doktora Kaczorowskiego. Jego zdolności natury, jego wibracje głosu, jego temperament, emocjonalna siła i niesamowita pewność siebie przekonały mnie, ze w trudnych dla naszej cywilizacji czasach, kiedy coraz więcej przez naukowców całego świata podaje się informacje o zbliżaniu się apokalipsy albo ‘’końca świata ‘’są konkretni ludzie, którzy starają się przez duchowy rozwój człowieka zmniejszyć poziom fal negatywną energią na naszej planecie Ziemia. Mnie wydaje się że, kosmos, albo ocean informacji, a inaczej ten ogromny komputer daje ( na swój wybór oczywiście) możliwości naszej cywilizacji, która niestety musi kończyć swój wiek istnienia, jeszcze i jeszcze raz czas do przemyślenia i zastanowienia się, Kim jest człowiek? Dlaczego on żyje na Ziemie? Jaki cel stoi przed nim? Jaką drogą on musi wybrać, żeby zostać się człowiekiem na wysokim poziomie duchowności? Wydaje mi się, ze jeżeli człowiek sam podświadomie albo świadome szuka takiej możliwości to ją znajdzie i to zawsze realizowane jest przez kontakty z ludźmi, którzy będą mogli zmienić twoje Zycie w kardynalny sposób.

Jeśli chodzi o mnie to zawsze interesowałam się hipnozą Po pierwsze ja mam wrodzoną intuicję, po drugie mam wiedzę, którą powiększam cały czas, bo jestem naukowcem z zawodu. A więc kontakt z doktorem Kaczorowskim dal mi możliwość przy pomocy hipnozy odblokować moją podświadomość, nauczyć się koncentracji i zastosować sposoby leczenia hipnoterapii w pracy z moimi pacjentami. Doktor Kaczorowski zmienił moją filozofię podejścia do leczenia, na holistyczną. Po seansach reinkarnacyjnych przeprowadzonych przez doktora ja zrozumiałam swoje cele życiowe, doceniłam swoje możliwości i stałam się bardziej pewna siebie. Powiem więcej, ze przeżyłam niesamowite przeżycia w poprzednich wcieleniach. W domu, na Ukrainie ja poddawałam się takim seansom, a jednak jeszcze nikt nie potrafił dojść do głębin mojej podświadomości tak, jak doktor Kaczorowski, bo naukowiec jest automatyczne psychoanalitykiem i to mnie trochę przeszkadzało. To oznacza tylko jedno, że doktor Kaczorowski ma w sobie jeszcze ogromną silą i talent, daną od Boga. To jest człowiek, który naprawdę leczy, jest najlepszym w Polsce, co dotyczy popularnych sposobów leczenia jak hipnoterapia reinkarnacyjna i psychosugestywna. On jak prawdziwy naukowiec harmonijnie połączył metody i techniki Eriksonowską kliniczną, hipnoterapii z nowoczesnymi metodami bioinformationiki - nauki o energetycznym oddziaływaniu człowieka na człowieka i jeszcze zastosował to w praktyce. Fenomen Kaczorowskiego polega na realizacji życiowego programu jego życia z całą pojemnością i jakością.

Moja medyczna opinia na temat hipnozy i reinkarnacji w hipnozie (Hipnopodświadomość człowieka):

Co to znaczy socium - to odkształcona struktura, która dobrze wykonuję swoją funkcję, a człowiek jak istotą uzależnioną od socium, który żyję w nim i funkcjonuje. Musimy cały czas adaptować się i podporządkować się warunkom jego istnienia.

To służy bardzo mocnej motywacji i człowiek traci w ogólnej masie swoja indywidualność, nawet zdolność do myślenia. Ten, który potrafi dopasować się do warunków to żyje, kto nie to nie. Wszystko to zmusza człowieka traktować tę instytucję, jako Boga.

Może uwierzycie, a może nie my 7 godzin z każdego dnia znajdujemy się w hipnozie. Każdy z nas wchodzi w hipnozę przy zasypianiu i przy budzeniu się, przy marzeniach w ciągu dnia, w trakcie medytacji i zajęć jogi. Hipnoza - to naturalny stan obudzenia się rozumu... Hipnoza pomaga kontaktować się i połączyć się z naszym wewnętrznym ja i rozmawiać z nim jednocześnie. Otwiera to ogromne możliwości człowieka.

Powstały takie czasy, że hipnoza będzie znów aktywnie pomagać ludziom i nie tylko w likwidacji nałogów i nadwagi, ona będzie aktualnie stosowana dla następnego rozwoju indywidualności. Na drodze do naszej nadświadomości i naszego wewnętrznego ja jest sporo pytań. Hipnoza pomoże szybciej i łatwiej dojść do niej i w naszych czasach zostaje na razie jedynym dostępnym i skutecznym sposobem.

Stan hipnozy pomoże konkretnie:

1.             Przeżyć duchowne kierownictwo swojego wyższego JA i twoich Mistrzów (chodzi o hipnoterapeutów)

2.             Zbadać poprzednie wcielenia, obecne i przyszłe (procedura reinkarnacji)

3.             Kontaktować się z kochanymi ludźmi, którzy już opuścili swoje ciało na Ziemi.

4.             Odtrącić od siebie niepotrzebne dla siebie istoty.

5.             Obronić ciebie od negatywnej energii.

6.             Daję możliwości kontaktu z duszami przyszłych dzieci

Dodatkowe hipnoza daję;

1.             Zwolnienie od napięcia i&nbs